Piešimas ir stalo žaidimai


Veiklos tipas: Būrelis
Veiklos sritis ir rūšis: Kita
Telefonas: ( 85 ) 262 9030
Kaina: 10.00 € mėnesiui
Programa neakredituota

Būrelyje ugdytiniai mokosi pradinių piešimo techninių įgūdžių, dirbant su įvairiomis medžiagomis bei priemonėmis, žaidybine forma susipažįsta su skirtingomis piešimo atlikimo technikomis; skatinami vystyti erdvinį ir kūrybinį mąstymą, vaizduotę, estetinį skonį, bendravimo įgūdžius; domėtis savo krašto kultūra, tapti pilnaverčiais kultūrinio gyvenimo dalyviais.


Vaikų pažangos skatinimas, vertinimas ir įsivertinimas

Ugdytiniai skatinami kūrybingai atrasti meninę raišką, žaidžiant siekti valdyti jausmus ir bendravimo įgūdžius, įsivertinti vienas kitą ugdymo procese.


Mokytojų kvalifikacija

Aukštasis išsilavinimas


Mokytojų kvalifikacija

Aukštasis išsilavinimas


Lektorius: Monika Vėbraitė
Lankančiųjų amžius: 8–16 m.