Pažink gamtos dėsnius iš arti


Programa galiojo iki: 2018-06-30
Veiklos tipas: Būrelis
Veiklos sritis ir rūšis: Gamta, ekologija, Technologijos
Telefonas: +37061880420
El. pastas: steam@vgtu.lt
Kaina: 15.00 € mėnesiui
Programos kaina, pasinaudojant neformalaus ugdymo krepšeliu 0.00 € mėnesiui
Programa akredituota

Kviečiame 9-12 klasių (t. y. 15–19 metų amžiaus) mokinius, siekiančius įgyti praktinių tyrėjo įgūdžių fizikos srityje. Užsiėmimų metu susipažinsime su gamtos dėsniais ir jų tyrimų būdais/metodais fizikos laboratorijose, mokysimės suplanuoti ir atlikti eksperimentą bei paaiškinti gautus rezultatus. Įsitikinsime, jog tyrėjo veikla gali būti labai įdomi ir jos įgūdžius galima pritaikyti kasdieniniame gyvenime. Išmokysime atpažinti ir kiekybiškai įvertinti fizinius reiškinius mus supančioje aplinkoje. Dalyviai, sėkmingai baigę programą, gaus baigimo pažymėjimus

 


Vaikų pažangos skatinimas, vertinimas ir įsivertinimas

Darbo metu po kiekvienos atliktos eksperimentinio tyrimo  užduoties bendrai aptariama ir įvertinama darbo eiga, gauti rezultatai ir išvados.

Programos pabaigoje mokiniai viešame renginyje pristato savo atliktų tyrimų rezultatus (pasirinktinai)  ir apgina padarytas išvadas. Visi mokiniai, tinkamai įvykdę programą, gauna programos baigimo pažymėjimus.


Mokytojų kvalifikacija

Aukštasis išsilavinimas, ne trumpesnė kaip nei 5 m pedagoginė patirtis universitete, mokslo darbuotojai, docentai, profesoriai, kompetentingi fizikinių mokslinių tyrimų bei pedagogikos srityse.


Mokytojų kvalifikacija

Aukštasis išsilavinimas, ne trumpesnė kaip nei 5 m pedagoginė patirtis universitete, mokslo darbuotojai, docentai, profesoriai, kompetentingi fizikinių mokslinių tyrimų bei pedagogikos srityse.


Lankančiųjų amžius: 15–19 m.
Viso vietų: 21

Darbas studentų mokomojoje fizikos laboratorijoje