Pažengusieji


Veiklos tipas: Būrelis
Veiklos sritis ir rūšis: Techninė kūryba, Informacinės technologijos, Medijos
Telefonas: +37062079121
El. pastas: info@smarttech.lt
Kaina: 258.00 € mėnesiui
Programos kaina, pasinaudojant neformalaus ugdymo krepšeliu 233.00 € mėnesiui
Programa neakredituota

Programoje siekiama moksleivius supažindinti su darbo kompiuteriu pradmenimis, išmokyti naudotis teksto doroklio, skaičiuoklėsir pateikčių kūrimo programų teikiamomis galimybėmis redaguojant bei rengiant įvairų tekstą, lenteles, suteikiant joms dizainą, apdorojant įterptinius objektus, juos grupuojant, rikiuojant. Giliau mokoma MS Office programų, ruošiamasi dalyvauti J.P Kazicko forume. Suteikiami programavimo pagrindai Scratch aplinkoje, mokoma animuoti paveikslėlius. Moksleiviai išmoks kritiškai įvertinti, aprašyti bei pristatyti savo sukurtą projektą


Vaikų pažangos skatinimas, vertinimas ir įsivertinimas

Medžiagos įsisavinimas vertinamas tarpiniais patikrinimais apie įsisavintą medžiagą, dažnai kartojama išeita medžiaga, papildant ją naujais elementais, kurso pabaigoje išduodamas pažymėjimas, nurodant išeitas temas ir žinių įvertinimą. Moksleiviai skatinami dalyvauti respublikiniame J.P Kazicko forume.


Mokytojų kvalifikacija

Informatikos magistro laipsnis, informatikos vyresniojo mokytojo kvalifikacija


Mokytojų kvalifikacija

Informatikos magistro laipsnis, informatikos vyresniojo mokytojo kvalifikacija


Lankančiųjų amžius: 10–13 m.
Viso vietų: 13