Patyriminio ugdymo programa „Iššūkis“


Veiklos tipas: Būrelis
Veiklos sritis ir rūšis: Kita
Telefonas: 852121453; 868576331
Kaina: 15.00 € mėnesiui
Programos kaina, pasinaudojant neformalaus ugdymo krepšeliu 0.00 € mėnesiui
Programa neakredituota

Patyriminio ugdymo programa „Iššūkis“ remiasi patyriminės pedagogikos metodu. Patyriminės pedagogikos metodas- tai procesas, kuriame ugdymas vyksta per asmeninę patirtį, jo objektas yra ne asmuo, o grupė. Šis metodas remiasi ne elgesio pokyčiu ar patirtais išgyvenimais, bet noru savo veiksmus įvertinti, apmąstyti ir keisti. Labai svarbus metodo elementas yra visų dalyvių refleksija, įgytos patirties įvertinimas. Tai- į veiksmą orientuota metodika, siekianti mokymosi per patirtį ir iš savo patirties. Programą sudaro 5 dalys: ‚komanda“, „atrask kartu“, „aš ir kiti“, „įveik kliūtį“, „didysis iššūkis“. 1 dalis „Komanda“ –komandos formavimo procesas, 2 dalis „Atrask kartu“- bendrų pomėgių atradimas; 3 dalis „Aš ir kiti“ –gilesnis savęs ir komandos narių pažinimas; 4 dalis „Įveikti kliūtį“- komandos formavimo procese iškilusių sunkumų įveikimas; 5 dalis „Didysis iššūkis“- susiformavus komandai skiriamas iššūkis gamtoje, kurį reikia įveikti kartu. Programos veiklą sudarys: įvairūs patyriminiai žaidimai ir komandinės užduotys, žygiai, emocinės raiškos ugdymo užsiėmimai, grupiniai teminiai pokalbiai, komandiniai sportiniai žaidimai. Šie užsiėmimai skirti formuoti vaikų komandinius įgūdžius: bendradarbiavimo, tolerancijos vienas kitam, gebėjimo būti grupėje, gebėjimo priimti naujus narius į grupę, mokymosi lyderystės savybių, gebėjimo pasiskirstyti vaidmenimis grupėje, gebėjimo padėti vienas kitam, tarpusavio santykių formavimo, bendro rezultato siekimo. Taip pa vaikai ugdomi įvertinti silpnąsias ir stipriąsias asmenines savybes, įveikti baimes, nagrinėti vertybes, skatinami priimti atsakomybę, laužyti stereotipus, ugdyti empatiškumą. Vaikai mokysis reikšti, suprasti, reflektuoti savo jausmus ir emocijas. Dalyviai ugdys ekologinį sąmoningumą ir įgys specialių techninių žinių ir įgūdžių.


Vaikų pažangos skatinimas, vertinimas ir įsivertinimas

Po kiekvieno užsiėmimo bus vykdomos refleksijos įvertinti įgytą patirtį ir iš jos mokytis. Mokytojas padės dalyviams pastebėti jų stipriąsias puses,įgytus gebėjimus.


Mokytojų kvalifikacija

Vilma Jarmalavičienė- Klaipėdos universitetas- edukologijos bakalauro laipsnis socialinio pedagogo kvalifikacija. Lietuvos edukologijos universitetas Socialinio darbo (socialinių institucijų vadyba) magistro laipsnis. Nuo 2015 m. dirba Vilniaus „Vilnios“ pagrindinės mokyklos socialine pedagoge, projekto „laiminga šeima- laimingi vaikai“, socialine pedagoge organizacijoje SOTAS.

Darbas patirtis dirbant su vaikais- socialinių projektų, skirtų vaikams, lanknčių dienos centrą užimtumui rašymas bei įgyvendinimas, tiesioginis darbas su vaikais, jų šeimomis (darbas pagal asmenybės ugdymo programą „Aš esu“, dailės terapijos, saviraiškos užsiėmimų vedimas vaikams, lyderystės užsiėmimų vedimas gimnazistams, darbas su studentais ir savanoriais.


Mokytojų kvalifikacija

Vilma Jarmalavičienė- Klaipėdos universitetas- edukologijos bakalauro laipsnis socialinio pedagogo kvalifikacija. Lietuvos edukologijos universitetas Socialinio darbo (socialinių institucijų vadyba) magistro laipsnis. Nuo 2015 m. dirba Vilniaus „Vilnios“ pagrindinės mokyklos socialine pedagoge, projekto „laiminga šeima- laimingi vaikai“, socialine pedagoge organizacijoje SOTAS.

Darbas patirtis dirbant su vaikais- socialinių projektų, skirtų vaikams, lanknčių dienos centrą užimtumui rašymas bei įgyvendinimas, tiesioginis darbas su vaikais, jų šeimomis (darbas pagal asmenybės ugdymo programą „Aš esu“, dailės terapijos, saviraiškos užsiėmimų vedimas vaikams, lyderystės užsiėmimų vedimas gimnazistams, darbas su studentais ir savanoriais.


Lankančiųjų amžius: 6–19 m.
Viso vietų: 15