Patyriminio mokymo programa „Senovės baltų kiemas“


Programa galiojo iki: 2021-08-31
Veiklos tipas: Būrelis
Veiklos sritis ir rūšis: Gamta, ekologija, Technologijos, Etnokultūra, Pilietiškumas, Kita
Telefonas: 8 682 66286
Programa akredituota

Programa „Senovės baltų kiemas“ yra specialiai sukurta vaikams, turintiems specialiųjų poreikių.

Naudojant gausius muziejinius eksponatus ir sužaidybintas užduotis, per patyriminę veiklą vaikai susipažins su gyvąja mūsų protėvių istorija. Vaikai tyrinės senovės žmonių aprangą, karių ginklus, gamins maistą, mokinsis amatų ir senovinių žaidimų. Programa sudaryta taip, kad kiekvienas užsiėmimas yra tarsi mažas atkūriamo senovės paveikslo fragmentas, kuris vėliausiai susidėlios į rekonstruotą baltų gyvenimo istoriją. Senovėje gyvenusios šeimos kasdienybę gyvai pamatys ir tyrinės vaikai edukacinėje išvykoje, programos pabaigoje.

Šioje programoje pagrindinis dėmesys skiriamas vaikų gebėjimų atskleidimui per patyrimą, jų tautinio tapatumo ir kūrybiškumo ugdymui per gyvosios istorijos pasakojimus, amatus ir žaidimus.

Tyrimai rodo, kad vaikai, dalyvaudami patyriminėse, interaktyviose (veiksmo) edukacijose įsimena 80-100 proc. medžiagos. Patyriminėse edukacijose  vaikai ugdomi per patyrimą ir 5 pojūčius: jie liečia, uosto, klausosi, ragauja, tyrinėja muziejinius (edukacinius) eksponatus betarpiškai. Palyginimui, verbalinę (kalbinę) informaciją vaikai įsimena tik 20 proc. Programos metu vaikai aktyviai ir kūrybiškai įsitrauks į ugdymo procesą, dalyvaus žaidimuose, įgys patirtis, kuriomis galės dalintis su šeimos nariais ir draugais. Numatyta veikla skatins vaikų tarpusavio bendravimą, pagalbą.


Vaikų pažangos skatinimas, vertinimas ir įsivertinimas

Užsiėmimų metu vyks atviri ratai, kuriuo metu bus skiriama laiko vaikų refleksijoms, skatinama juos dalintis patirtimi, pasiektais rezultatais ar patirtais sunkumais. Programos metu, kuriant pozityvią, skatinančią bendradarbiavimą ugdymo aplinką, vaikų motyvacija bus skatinama pozityviu grįžtamuoju ryšiu iš mokytojo (žodiniais paskatinimais, pagyrimais). Bus skatinama moksleivius įgytomis patirtimis, darbais dalintis su šeimos nariams, pedagogais. Organizuoti mokykloje parodas. Tai vaikams leis stiprinti savivertę ir bendravimo įgūdžius artimoje aplinkoje. Visos programos metu vaikų grįžtamasis ryšys bus kuriamas per laiškus ir piešinius, per vaikų testus patiems įvertinant savo įgytas kompetencijas.


Mokytojų kvalifikacija

 1. Korsakienė
 2. darbo bakalauro kvalifikacija (aukštasis universitetinis išsilavinimas, Vytauto Didžiojo universitetas, 2006 m.). Pedagoginių – psichologinių žinių kursai (Širvintų r. švietimo centras, 2016).
 3. turi daugiau kaip 10 metų darbo patirtį dirbant socialinį darbą su rizikos grupės vaikais ir jaunimu. Yra vaikų ir jaunimo stovyklų, mokymų vadovė, tarptautinių mainų organizatorė.
 1. 2006 metų veda gyvosios istorijos edukacinius užsiėmimus moksleiviams visoje Lietuvoje.
 1. senovės amatų puoselėtojų klubui „Dvaro mesitrai“, kartu dalyvauja įvariuose kultūriniuose projektuose bei istoriniuose festivaliuose ne tik Lietuvoje, bet ir už jos ribų.
 2. su leidykla „Nieko rimto“ yra išleidusi kortinius stalo žaidimus vaikams „Mano draugai“ ir  „Skaičių lenktynės“.
 1. metais už „Senovinių stalo žaidimų“ edukaciją Juditai buvo skirta LR Kultūros ministerijos premija už sukurtą ir įgyvendintą vieną iš geriausių edukacinių programų vaikams ir jaunimui.

 

 1. Gilė

Psichologijos magistro kvalifikacija (aukštasis universitetinis išsilavinimas, M.Riomerio Universitetas, 2004 m.). Psichologijos mokytojo kvalifikacija (aukštasis universitetinis išsilavinimas, Lietuvos Edukologijos Universitetas, 2001 m.). Technologijos ir dailės mokytojo kvalifikacija (aukštasis universitetinis išsilavinimas, Lietuvos Edukologijos Universitetas, 2001 m.). Nuo 2016 m. lapkričio mėn. dalyvauja kvalifikacijos tobulinimo kursuose „Meno terapija: meno terapijos metodų taikymas sveikatos priežiūros sistemoje“ (Vilniaus dailės akademijos Atvirojoje dailės, dizaino ir architektūros mokykla)

 1. metus dirbo su rizikos grupės vaikais, vaikais, turinčiais specialiųjų poreikių psichologijos ir dailės terapijos srityje. Aktyviai dalyvavo Lietuvos dailės terapijos taikymo asociacijos veikloje, organizuojant dailės terapijos mokymo seminarus, bei vaikų dailės terapijos stovyklas Lietuvoje.
 1. 2006 metų dalyvauja patyriminio muziejaus „Vikingų kaimas“ veikloje, veda gyvosios istorijos edukacijas vaikams. Edita yra projekto „Mobilaus gyvosios istorijos muziejaus „Vikingų amžius“ vadovė. 2016 m. buvo sukurtas edukacinis gyvosios istorijos muziejus, skirtas organizuoti kultūrines edukacines programas moksleiviams įvairiausiose, atokiausiuose Lietuvos regionuose.

2016 m. tapo tarptautinio fondo „Reach for Change“ pokyčių lyderė. Fondas remia ir palaiko įkvepiančias asmenybes, socialinius verslininkus, dirbančius vardan geresnio pasaulio vaikams.


Mokytojų kvalifikacija

 1. Korsakienė
 2. darbo bakalauro kvalifikacija (aukštasis universitetinis išsilavinimas, Vytauto Didžiojo universitetas, 2006 m.). Pedagoginių – psichologinių žinių kursai (Širvintų r. švietimo centras, 2016).
 3. turi daugiau kaip 10 metų darbo patirtį dirbant socialinį darbą su rizikos grupės vaikais ir jaunimu. Yra vaikų ir jaunimo stovyklų, mokymų vadovė, tarptautinių mainų organizatorė.
 1. 2006 metų veda gyvosios istorijos edukacinius užsiėmimus moksleiviams visoje Lietuvoje.
 1. senovės amatų puoselėtojų klubui „Dvaro mesitrai“, kartu dalyvauja įvariuose kultūriniuose projektuose bei istoriniuose festivaliuose ne tik Lietuvoje, bet ir už jos ribų.
 2. su leidykla „Nieko rimto“ yra išleidusi kortinius stalo žaidimus vaikams „Mano draugai“ ir  „Skaičių lenktynės“.
 1. metais už „Senovinių stalo žaidimų“ edukaciją Juditai buvo skirta LR Kultūros ministerijos premija už sukurtą ir įgyvendintą vieną iš geriausių edukacinių programų vaikams ir jaunimui.

 

 1. Gilė

Psichologijos magistro kvalifikacija (aukštasis universitetinis išsilavinimas, M.Riomerio Universitetas, 2004 m.). Psichologijos mokytojo kvalifikacija (aukštasis universitetinis išsilavinimas, Lietuvos Edukologijos Universitetas, 2001 m.). Technologijos ir dailės mokytojo kvalifikacija (aukštasis universitetinis išsilavinimas, Lietuvos Edukologijos Universitetas, 2001 m.). Nuo 2016 m. lapkričio mėn. dalyvauja kvalifikacijos tobulinimo kursuose „Meno terapija: meno terapijos metodų taikymas sveikatos priežiūros sistemoje“ (Vilniaus dailės akademijos Atvirojoje dailės, dizaino ir architektūros mokykla)

 1. metus dirbo su rizikos grupės vaikais, vaikais, turinčiais specialiųjų poreikių psichologijos ir dailės terapijos srityje. Aktyviai dalyvavo Lietuvos dailės terapijos taikymo asociacijos veikloje, organizuojant dailės terapijos mokymo seminarus, bei vaikų dailės terapijos stovyklas Lietuvoje.
 1. 2006 metų dalyvauja patyriminio muziejaus „Vikingų kaimas“ veikloje, veda gyvosios istorijos edukacijas vaikams. Edita yra projekto „Mobilaus gyvosios istorijos muziejaus „Vikingų amžius“ vadovė. 2016 m. buvo sukurtas edukacinis gyvosios istorijos muziejus, skirtas organizuoti kultūrines edukacines programas moksleiviams įvairiausiose, atokiausiuose Lietuvos regionuose.

2016 m. tapo tarptautinio fondo „Reach for Change“ pokyčių lyderė. Fondas remia ir palaiko įkvepiančias asmenybes, socialinius verslininkus, dirbančius vardan geresnio pasaulio vaikams.


Lankančiųjų amžius: 6–21 m.

Tvarkaraščius ir vykdymo vietas rasite pagal paiešką nuorodoje https://www.emokykla.lt/neformalus/edukacija/programos-mokiniams/vilniaus-miesto-savivaldybe/461