Patyriminio anglų kalbos mokymosi užsiėmimai „Kalbos magija“


Programa galiojo iki: 2017-06-30
Veiklos tipas: Būrelis
Veiklos sritis ir rūšis: Kalbos
Telefonas: 868550629
El. pastas: j.loreta@gmail.com
Kaina: 30.00 € mėnesiui
Programos kaina, pasinaudojant neformalaus ugdymo krepšeliu 15.00 € mėnesiui
Programa neakredituota

„Kalbos magija“ tai patyriminio anglų kalbos mokymosi užsiėmimai skirti 1 kl. mokiniams pradedantiemsugdytikomunikacinę anglų kalbos kompetenciją.

Programoje dirbama pagal PBL (Projektinio / patyriminio mokymosi) - holistinio ugdymo(si) formatą. Jo metu aktyviai “įdarbinami” emociniai išgyvenimai, fizinė veikla ir mąstymo procesai . Pagal iškeltą  driving question  (vedantį klausimą) vaikai modeliuoja savo poreikiams ir aplinkai artimas temas bei veiklas. Aktyviai naudodami anglų kalbą keliauja, bendradarbiauja, klausia, ieško, kuria, kreipiasi į srities žinovus ir įsivertina.

Dalyvaudami programoje vaikai tikslingai naudoja anglų kalbą realaus gyvenimo situacijose: parduotuvėje, kavinėje, parke, gyvūnų globos namuose. Savo gebėjimus ir žinias taiko realiose situacijose praktinėje, kūrybinėje veikloje klasėje ir už klasės ribų. Kiekvieną temą vainikuoja realių  rezultatų  demonstravimas, vertinimas bei įsivertinimas.

Su veikla galima susipažinti  programos tinklalapyje www.magijosmokykla.jimdo.com , mokyklos tinklalapyje www.vyturio.vilnius.lm.lt  bei mokyklos informaciniame stende.


Lektorius: Loreta Jucaitytė
Lankančiųjų amžius: 7–8 m.
Viso vietų: 30