Pamokėlės "Bėk, šok, mesk. gaudyk..."


Programa galiojo iki: 2021-08-31
Veiklos tipas: Būrelis
Veiklos sritis ir rūšis: Sportas
Telefonas: +37060108501
Programa akredituota

Per fizinės veiklos bei fiziškai aktyvių žaidimų įvairovę puoselėti, skatinti bei išlaikyti prigimtinį vaikų norą aktyviai judėti. Programos vykdymo metu bus formuojama taisyklinga laikysena, mokoma taisyklingo kvėpavimo, lavinami judėjimo įgūdžiai, didinamas asmeninis fizinis pajėgumas, formuojami saugaus elgesio įgūdžiai, siekiama, kad vaikai sąmoningai ir motyvuotai didintų fiziškai aktyvios veiklos trukmę ir trumpintų laiką, kai yra fiziškai pasyvūs (televizorius, kompiuteris ir t.t.), pildytų fizinio aktyvumo dienoraštį, vertintų save ir savo pasiekimus, mokytųsi bendrauti ir bendradarbiauti, kurtų draugiškus santykius, būtų tolerantiški, mokėtų padėti draugui. Aktyviausi ir drąsiausi vaikai jau nuo 6 metų lanko įvairias sporto mokyklas, bet bent 60 min per dieną fiziškai aktyvūs turėtų būti visi vaikai. Todėl ši programa orientuota į vaikus, kurie neturi galimybių arba nedrįsta lankyti sporto mokyklų, kurie fiziškai nepakankamai pasirengę, dėl įvairių lėtinių ligų sumažėjęs prigimtinis noras būti fiziškai aktyviems, nepasitiki savo jėgomis arba yra tiesiog nedrąsūs, neturi draugų. Mokinių, lankančių užsiėmimus, amžius gali svyruoti nuo 7 iki 10 metų. Pagal tą pačią programą bus sudarytos dvi grupės, grupę sudarytų 22 mokiniai. Užsiėmimų trukmė 2 val. per savaitę. Programos turinys planuojamas vieniems mokslo metams. Turinio įsisavinimas priklausys nuo vaikų individualių gebėjimų, įdėtų pastangų, lankomumo, išorinės bei vidinės motyvacijos. Programos turinys dalinai gali keistis atsižvelgus į mokinių individualias ypatybes, prigimtį, lytį, raidą, fizinį pajėgumą, sveikatos būklę, o taip pat vaikų poreikius, norus bei interesus. Turinio įsisavinimas vyks per pamokėlių - treniruočių fizinės veiklos bei fiziškai aktyvių žaidimų įvairovę; programos pradžioje, viduryje ir pabaigoje įdomių testukų atlikimą bei asmeninės pažangos įsivertinimą, įvertinimą bei paskatinimą; fizinės veiklos dienoraščio pildymą bei asmeninių tikslų numatymą; dalyvavimą programos grupių, mokyklos bei kitų institucijų rengiamose sporto šventėse, vykstant pokalbiams bei diskusijoms. Vykdant šią programą lavinamos vaikų bendrosios ir dalykinės kompetencijos, formuojami vaikų sveikos gyvensenos ir fizinio aktyvumo įgūdžiai, kas padeda sukurti pagrindus sveikam ir produktyviam gyvenimui ateityje.


Lankančiųjų amžius: 7–10 m.

Tvarkaraščius ir vykdymo vietas rasite pagal paiešką nuorodoje https://www.emokykla.lt/neformalus/edukacija/programos-mokiniams/vilniaus-miesto-savivaldybe/461