„Padovanok vaikui ateitį“


Programa galiojo iki: 2021-08-31
Veiklos tipas: Būrelis
Veiklos sritis ir rūšis: Sportas
Telefonas: +37067994791
Programa akredituota

Programa skirta 7–18 metų vaikams ir jaunimui. Įgyvendinant programą bus suformuotos ugdytinių grupės (grupės bus formuojamos atsižvelgiant į ugdytiniu amžių), kiekvienai iš jų parenkant ir pritaikant atskirą (individualią) ugdymo programą, atitinkančią kiekvienos ugdytinių grupės fizines galimybes, užtikrinančią saugų ugdymo procesą, naudojamų metodikų prieinamumą.

Vaikų ir jaunimo užimtumas bus skatinamas supažindinant juos su Graikų – romėnų imtynių sporto šakos specifika, istorija; taikant šios sporto šakos pradinio paruošimo programas praktikoje, taip pat pasitelkiant neformalaus švietimo ir ugdymo formas, metodus.

Kiekvienoje grupėje užsiėmimus ves kvalifikuotas instruktorius, spręs atitinkamo amžiaus vaikams būdingas problemas, suteiks reikalingą informaciją ir žinias. Užsiėmimų, kurie bus vykdomi ne rečiau nei dukart į savaitę, metu bus:

 

 

  • Ugdomi bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžiai. Tai suteiks vaikams pasitikėjimo savimi ir kitais, leis lengviau integruotis į juos supančią aplinką;
  • Lavinamos fizines savybes – jėgos, lankstumo lavinimas. Racionaliai išnaudojamas energijos perteklius padės valdyti agresiją, gerai jaustis užsiėmimu metu;
  • Vykdomas pradinio, paruošiamojo lygio imtynių technikos teorinis ir praktinis mokymas. Tai leis susipažinti su žmogaus kūno sandara, suteiks žinių apie organų funkcijas, taisyklinga laikyseną, fizinio krūvio paskirstymą, raumenų darbą, traumų prevenciją;
  • Vedami teoriniai užsiėmimai sveikos gyvensenos temomis, supažindinimas su imtynių sporto šakos istorija;
  • Vedami teoriniai užsiėmimai skirti vaikų socializacijos problemoms identifikuoti ir spręsti.

 

Programoje dalyvaujančių vaikų žinios ir įgūdžiai bus tikrinami ir vertinami. Teigiamai įvertinus teorines žinias ir praktinius gebėjimus vaikams bus išduodami diplomai – pažymos.

Periodiškai programos dalyviams bus sudaromos galimybes dalyvauti sporto stovyklose, varžybose tiek Lietuvoje, tiek užsienyje.

Tokio pobūdžio programa lavins vaikus ir jaunimą sporto srityje, taip pat suteiks galimybę pagerinti žinių bagažą sveikatingumo, savęs pažinimo, sveiko maitinimosi srityse, skatins bendrauti ir bendradarbiauti.

Programos įgyvendinimo metu įgyta patirtis suformuos teigiamą vaiko požiūrį į turiningą, sveiką laisvalaikį, sportą, sveikatingumą.


Vaikų pažangos skatinimas, vertinimas ir įsivertinimas

Ugdytinių žinios ir įgūdžiai bus vertinami. Teigiamai įvertinus žinias ir įgūdžius, vaikams bus išduodami diplomai, pažymos, medaliai ir kt.


Mokytojų kvalifikacija

Valdemaras Venckaitis,išsilavinimas aukštasis,buvęs graikų-romėnų imtynių rinktinės narys,pasaulio ir europos čempionatų 3 vietos laimėtojas,2008 metų olimpinės rinktinės narys,treneriu dirba nuo 2012 m. per šį laiką igijo tarptautinio trenerio kategoriją.

Vladimias Audickas,išsilavinimas aukštasis,jo auklėtiniai daugkartiniai lietuvos graikų-romėnų imtynių čempionatų čempionai bei prizininkai,europos čempionatų prizininkai.

Lietuvos nusipelnes treneris,turi tarptautinio trenerio kategoriją.


Mokytojų kvalifikacija

Valdemaras Venckaitis,išsilavinimas aukštasis,buvęs graikų-romėnų imtynių rinktinės narys,pasaulio ir europos čempionatų 3 vietos laimėtojas,2008 metų olimpinės rinktinės narys,treneriu dirba nuo 2012 m. per šį laiką igijo tarptautinio trenerio kategoriją.

Vladimias Audickas,išsilavinimas aukštasis,jo auklėtiniai daugkartiniai lietuvos graikų-romėnų imtynių čempionatų čempionai bei prizininkai,europos čempionatų prizininkai.

Lietuvos nusipelnes treneris,turi tarptautinio trenerio kategoriją.


Lankančiųjų amžius: 7–18 m.

Tvarkaraščius ir vykdymo vietas rasite pagal paiešką nuorodoje https://www.emokykla.lt/neformalus/edukacija/programos-mokiniams/vilniaus-miesto-savivaldybe/461