„Padėk mokytis kitaip“


Programa galiojo iki: 2018-06-30
Veiklos tipas: Būrelis
Veiklos sritis ir rūšis: Dailė, Kalbos, Kita
Telefonas: +37062898903
Kaina: Nemokamai
Programos kaina, pasinaudojant neformalaus ugdymo krepšeliu 0.00 € mėnesiui
Programa akredituota

„Padėk mokytis kitaip“ programos esmė – suteikti romų ir Naujininkų bendruomenės vaikams galimybę tobulėti, bendrauti ir bendradarbiauti per  neformalaus ugdymo užsiėmimus. Dienos centras – multikultūrinė aplinka, kurioje po pamokų susitinka įvairių tautybių vaikai. Jiems būtini grupiniai užsiėmimai, kurių metu vaikai ieškotų dialogo, norėtų pažinti vieni kitus, griautų egzistuojančius stereotipus, ugdytų pasitikėjimą savimi ir kitais.

Numatomos veiklos parengtos atsižvelgiant į esmines problemas, su kuriomis susidūrėme dienos centre per ilgametę darbo patirtį. Vaikams stinga socialinių įgūdžių, kurie užkerta kelią pažinti pirmiausia save, o paskui ir kitus. Todėl daug dėmesio bus skiriama vaikų jausmams, emocijų valdymui, pagarbos skatinimui. Pastebimas ir higienos įgūdžių trūkumas, todėl kartu mokysimės sveikos gyvensenos ir asmeninės kūno priežiūros pagrindų. Ieškodami įdomių savęs pažinimo ir suvokimo metodų, dienos centro darbuotojai pasirinko dailės, kaip savęs pažinimo, metodiką. Piešdami įvairiomis technikomis vaikai turės galimybę per piešinius išsakyti tai, kas jiems svarbu.

Viena didžiausių problemų su kuriomis vaikai susiduria mokykloje ir už jos ribų – nepakankamos lietuvių kalbos žinios. Nesuprantant kalbos atsiliekama nuo bendro klasės lygio, dingsta motyvacija mokytis. Todėl labai svarbu taikant neformalaus ugdymo metodus mokytis lietuvių kalbos. Programoje numatomi kalbiniai žaidimai, pasakų skaitymas, kūrybinis rašymas, grupiniai užsiėmimai, kurių metu žaisime su kalba. Susikalbėjimas, bendradarbiavimas, vaiko, kaip aktyvaus sprendimų priėmėjo, įsitraukimas į dienos centro kasdienybę – visas programos veiklas apimantis tikslas.


Vaikų pažangos skatinimas, vertinimas ir įsivertinimas

Kiekvieno vaiko pažanga skatinama „pliusų – minusų“ sistema. Tai jau išbandytas ir labai teigiamų rezultatų atnešęs motyvavimo modelis. Už aktyvų įsitraukimą į veiklas, pagarbą vienas kitam, užduočių vykdymą ir norą jas įgyvendinti kiekvienas vaikas apdovanojamas pliusu. Tai didelė motyvacija stengtis ir surinkti kuo daugiau pliusų. Už nederamą elgesį gautas minusas gali būti pataisytas kito užsiėmimo metu, tad neigiamų įvertinimų nebelieka, jeigu tik vaikas įdeda pastangų.

Vertinimas ir įsivertinimas: Vertindami ir įsivertindami mokymosi veiklą ir rezultatus mokiniai teikia atsaką kitiems ir patys sau. Pasirinkta taikyti laisvos formos refleksijas, kurioms bus skiriama laiko po kiekvieno užsiėmimo. Vaikai įsivertins savo individualius pasiekimus, įsitraukimą, aptars veiklos turinį. Nedrįstantieji kalbėti, galės raštu atsakyti į klausimus apie užsiėmimą. Dienos centro darbuotojai ir savanoriai stengsis sukurti kuo saugesnę ir atviresnę aplinką kiekvienam vaikui, stengiantis lavinti kiekvieno  vaiko kalbinius gebėjimus.


Mokytojų kvalifikacija

Živilė Alkesiūnaitė – socialinė darbuotoja. Išsilavinimas: socialinio darbo bakalauro kvalifikacinis laipsnis. Trijų metų socialinio darbo patirtis su vaikais ir šeimomis. Kompetencijos: vertinti ir padėti spręsti iškylančias problemas, susijusias su įvairiais vaikams ir šeimai iškylančiais sunkumais. Padėti tėvams ir vaiko teisėtiems atstovams ugdyti savo vaiką, suprasti jo socialinius ir psichologinius poreikius. Vertinti priežastinį – pasekminį ryšį. Gebėti rasti alternatyvius sprendimus problemos įveikimui. Iškelti realų tikslą dirbant su vaiku ir šeima. Kartu su vaiku vertinti jo asmeninius pasiekimus ir individualius poreikius. Vystyti vaiko kūrybinius ir pažintinius gebėjimus. Padėti prisitaikyti asmeninėje, socialinėje ir kultūrinėje aplinkoje.

Inga Kreivėnaitė – edukologė, dienos centro veiklų koordinatorė. Išsilavinimas: filologijos magistro kvalifikacinis laipsnis, literatūros ir spaudos studijų programa. Sukaupta penkių metų darbo su vaikais patirtis: 2010–2013 m. dirbta Maironio lietuvių literatūros muziejuje ekskursijų vadove ir edukacinų užsiėmimų rengėja. Nuo 2013 m. organizuojamos, koordinuojamos ir vykdomos veiklos Lietuvos sakaliukų sąjungos Vilniaus miesto filiale „Padėk pritapti“. Kompetencijos: pasiūlymų formavimas Vilniaus miesto savivaldybei, LR Seimo vaiko gerovės komisijai ir kitoms valstybinėms institucijoms, kurios atsakingos už Lietuvos vaikų švietimą. Advokacijos vykdymas vaiko teisių klausimais. Edukacinių užsiėmimų vaikams kūrimas ir įgyvendinimas. Skirtingų metodologijų taikymas. Kasdieninis darbas su vaikais dienos centre, padedant įveikti mokymusi sunkumus, kuriant draugišką multikultūrinę aplinką.


Mokytojų kvalifikacija

Živilė Alkesiūnaitė – socialinė darbuotoja. Išsilavinimas: socialinio darbo bakalauro kvalifikacinis laipsnis. Trijų metų socialinio darbo patirtis su vaikais ir šeimomis. Kompetencijos: vertinti ir padėti spręsti iškylančias problemas, susijusias su įvairiais vaikams ir šeimai iškylančiais sunkumais. Padėti tėvams ir vaiko teisėtiems atstovams ugdyti savo vaiką, suprasti jo socialinius ir psichologinius poreikius. Vertinti priežastinį – pasekminį ryšį. Gebėti rasti alternatyvius sprendimus problemos įveikimui. Iškelti realų tikslą dirbant su vaiku ir šeima. Kartu su vaiku vertinti jo asmeninius pasiekimus ir individualius poreikius. Vystyti vaiko kūrybinius ir pažintinius gebėjimus. Padėti prisitaikyti asmeninėje, socialinėje ir kultūrinėje aplinkoje.

Inga Kreivėnaitė – edukologė, dienos centro veiklų koordinatorė. Išsilavinimas: filologijos magistro kvalifikacinis laipsnis, literatūros ir spaudos studijų programa. Sukaupta penkių metų darbo su vaikais patirtis: 2010–2013 m. dirbta Maironio lietuvių literatūros muziejuje ekskursijų vadove ir edukacinų užsiėmimų rengėja. Nuo 2013 m. organizuojamos, koordinuojamos ir vykdomos veiklos Lietuvos sakaliukų sąjungos Vilniaus miesto filiale „Padėk pritapti“. Kompetencijos: pasiūlymų formavimas Vilniaus miesto savivaldybei, LR Seimo vaiko gerovės komisijai ir kitoms valstybinėms institucijoms, kurios atsakingos už Lietuvos vaikų švietimą. Advokacijos vykdymas vaiko teisių klausimais. Edukacinių užsiėmimų vaikams kūrimas ir įgyvendinimas. Skirtingų metodologijų taikymas. Kasdieninis darbas su vaikais dienos centre, padedant įveikti mokymusi sunkumus, kuriant draugišką multikultūrinę aplinką.


Lankančiųjų amžius: 7–15 m.
Viso vietų: 40