Padėk mokytis kitaip


Programa galiojo iki: 2021-08-31
Veiklos tipas: Būrelis
Veiklos sritis ir rūšis: Kita
Telefonas: +37062898903
Programa akredituota

„Padėk mokytis kitaip“ programos esmė – suteikti romų ir Naujininkų bendruomenės vaikams galimybę tobulėti, bendrauti ir bendradarbiauti per neformalaus ugdymo užsiėmimus. Dienos centras – multikultūrinė aplinka, kurioje po pamokų susitinka įvairių tautybių vaikai. Jiems būtini grupiniai užsiėmimai, kurių metu vaikai ieškotų dialogo, norėtų pažinti vieni kitus, griautų egzistuojančius stereotipus, ugdytų pasitikėjimą savimi ir kitais. Numatomos veiklos parengtos atsižvelgiant į esmines problemas, su kuriomis susidūrėme dienos centre per ilgametę darbo patirtį. Vaikams stinga socialinių įgūdžių, kurie užkerta kelią pažinti pirmiausia save, o paskui ir kitus. Todėl daug dėmesio bus skiriama vaikų jausmams, emocijų valdymui, pagarbos skatinimui. Pastebimas ir higienos įgūdžių trūkumas, todėl kartu mokysimės sveikos gyvensenos ir asmeninės kūno priežiūros pagrindų. Ieškodami įdomių savęs pažinimo ir suvokimo metodų, dienos centro darbuotojai pasirinko dailės, kaip savęs pažinimo, metodiką. Piešdami įvairiomis technikomis vaikai turės galimybę per piešinius išsakyti tai, kas jiems svarbu. Viena didžiausių problemų su kuriomis vaikai susiduria mokykloje ir už jos ribų – nepakankamos lietuvių kalbos žinios. Nesuprantant kalbos atsiliekama nuo bendro klasės lygio, dingsta motyvacija mokytis. Todėl labai svarbu taikant neformalaus ugdymo metodus mokytis lietuvių kalbos. Programoje numatomi kalbiniai žaidimai, pasakų skaitymas, kūrybinis rašymas, grupiniai užsiėmimai, kurių metu žaisime su kalba. Susikalbėjimas, bendradarbiavimas, vaiko, kaip aktyvaus sprendimų priėmėjo, įsitraukimas į dienos centro kasdienybę – visas programos veiklas apimantis tikslas.


Vaikų pažangos skatinimas, vertinimas ir įsivertinimas

Kiekvieno vaiko pažanga skatinama „pliusų – minusų“ sistema. Tai jau išbandytas ir labai teigiamų rezultatų atnešęs motyvavimo modelis. Už aktyvų įsitraukimą į veiklas, pagarbą vienas kitam, užduočių vykdymą ir norą jas įgyvendinti kiekvienas vaikas apdovanojamas pliusu. Tai didelė motyvacija stengtis ir surinkti kuo daugiau pliusų. Už nederamą elgesį gautas minusas gali būti pataisytas kito užsiėmimo metu, tad neigiamų įvertinimų nebelieka, jeigu tik vaikas įdeda pastangų. Vertinimas ir įsivertinimas: Vertindami ir įsivertindami mokymosi veiklą ir rezultatus mokiniai teikia atsaką kitiems ir patys sau. Pasirinkta taikyti laisvos formos refleksijas, kurioms bus skiriama laiko po kiekvieno užsiėmimo. Vaikai įsivertins savo individualius pasiekimus, įsitraukimą, aptars veiklos turinį. Nedrįstantieji kalbėti, galės raštu atsakyti į klausimus apie užsiėmimą. Dienos centro darbuotojai ir savanoriai stengsis sukurti kuo saugesnę ir atviresnę aplinką kiekvienam vaikui, stengiantis lavinti kiekvieno vaiko kalbinius gebėjimus.


Lankančiųjų amžius: 8–15 m.

Tvarkaraščius ir vykdymo vietas rasite pagal paiešką nuorodoje https://www.emokykla.lt/neformalus/edukacija/programos-mokiniams/vilniaus-miesto-savivaldybe/461