NUMICON skaičiavimo programa VILNIUJE


Programa galiojo iki: 2021-08-31
Veiklos tipas: Būrelis
Veiklos sritis ir rūšis: Kita
Telefonas: +37060457009
El. pastas: vilnius@menar.lt
Programa akredituota

NUMICON - tai matematinio skaičiavimo metodika, skirta ikimokyklinio ir mokyklinio amžiaus vaikams, kuri padeda suprasti skaičius bei aritmetinius veiksmus per multisensorinius pojūčius. NUMICON metodas ypatingai patrauklus visame pasaulyje tuo, jog labai svarbų vaidmenį matematinių gabumų ugdyme atlieka Numicon priemonės, kurias taikant įtraukiamos visos vaiko proto galios: lytėjimas, vizualizacija, manipuliacija, vaizduotė, pastabumas pasikartojimams/dėsningumams/visumai, loginis mąstymas, praktika. Tai metodika, labai artima vaiko poreikiams. Naudodami Numicon priemones, vaikai stato įvairias konstrukcijas, dėlioja mozaikas, lipdo iš plastilino bei naudoja įvairias kitas papildomas kūrybines medžiagas ir taip suvokia matematikos „paslaptis“. Itin didelės galimybės sensoriniam lavinimui leidžia plėtoti ir turtinti vaiko jutiminę patirtį. Yra pripažinta, kad darni jutiminė veikla svarbi protinių gebėjimų vystymuisi. O tai reiškia, kad ši sistema ypač pasitarnauja dešiniajam ir kairiajam smegenų pusrutuliams. Pagalvokite, kokia lygi nauda gaunama iš abiejų smegenų pusrutulių. Vadinasi, galima vienu metu ir racionaliai, ir kūrybiškai mąstyti. Atsisakius tradicinių matematikos mokymo metodų, pagaliau matematika įgauna prasmę, tampa lengvai prieinama ir labai naudinga. Numicon sistemoje dominuoja turtinga, patraukli ir paveiki mokymosi medžiaga. Taikant Numicon metodiką matematikos mokyme, vaikas tampa aktyviu mokymosi proceso dalyviu, atsakingu už savo mokymąsi. Numicon pamokoje vaikui sudaromos sąlygos savarankiškai mąstyti, spręsti įvairias problemas, kritiškai vertinti ir aktyviai interpretuoti mokomąją medžiagą, plėsti pažintinius interesus ir kūrybiškumą, taikyti įgytas žinias ir gebėjimus praktikoje. Visa tai, be abejonės, daro matematikos mokymą patrauklesniu, įdomesniu ir subtilesniu. NUMICON praktinio skaičiavimo sistema: - Moko pažinti ir suprasti skaičius, sekas, skaičių ryšius; - Lavina loginį, matematinį mąstymą; - Moko pritaikyti žinias praktikoje; - Lavina matematinę kalbą, erdvinių vaizdų suvokimą, generalizavimą (apibendrinimą); - Moko ankstyvųjų aritmetikos, geometrijos, matavimų ir statistikos pagrindų; - Išvystomas analitinis mąstymas; - Sustiprėja kūrybiškumas, vizualizacija, pasitikėjimas savimi mokantis matematikos, akademiškumas. Numicon metodika sunkiai suvokiamus dalykus paverčia lengvais ir suprantamais. Taigi, didėja vaiko motyvacija mokytis, pasitikėjimas savimi ir aplinkiniais.


Lankančiųjų amžius: 6–12 m.

Tvarkaraščius ir vykdymo vietas rasite pagal paiešką nuorodoje https://www.emokykla.lt/neformalus/edukacija/programos-mokiniams/vilniaus-miesto-savivaldybe/461