NKKM mokyklėlė II


Programa galiojo iki: 2018-06-30
Veiklos tipas: Būrelis
Veiklos sritis ir rūšis: Informacinės technologijos
Telefonas: +37067155688 ir +37067250580
El. pastas: info@nkkm.lt
Programa neakredituota

Programa skirta pradinių klasių moksleiviams. Mokyklėlėje vaikai mokomi naudoti kompiuterį kūrybinei veiklai ir saviraiškai – kurti 2D ir 3D kompiuterinius žaidimus, susipažinti su programavimo pagrindais.


Vaikų pažangos skatinimas, vertinimas ir įsivertinimas

Žodinis skatinimas, rezultatų aptarimas, publikavimas ir komentavimas, diplomų teikimas.


Mokytojų kvalifikacija

Visi mokytojai turi aukštąjį išsilavinimą IT srityje ir pedagogo kvalifikaciją arba yra išklausę Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatytą pedagoginių - psichologinių žinių kursą.


Mokytojų kvalifikacija

Visi mokytojai turi aukštąjį išsilavinimą IT srityje ir pedagogo kvalifikaciją arba yra išklausę Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatytą pedagoginių - psichologinių žinių kursą.


Lankančiųjų amžius: 7–10 m.
Viso vietų: 60