Neformaliojo vaikų švietimo žolės riedulio sporto šakos plėtojimas


Programa galiojo iki: 2021-08-31
Veiklos tipas: Būrelis
Veiklos sritis ir rūšis: Sportas
Telefonas: +37068751721
Programa akredituota

Ugdyti ir plėtoti vaikų kompetencijas žolės riedulio pagrindu vykdant ir dalyvaujant metiniame treniruočių cikle parengiamuoju, varžybiniu ir pereinamuoju laikotarpiu, susipažinti ir išnagrinėti didaktinius fizinio ugdymo principus, lavinti fizinių gebėjimų ugdymą ir fizinės būklės optimizavimą žolės riedulio priemonių pagalba.


Vaikų pažangos skatinimas, vertinimas ir įsivertinimas

Ugdytiniai bus skatinami kelionėmis į varžybas, kuriose pasitelkę savo įgytas kompetencijas galės laimėti įsteigtus prizus, tapti šalies prizininkais, geriausiais ir perspektyviausiais žaidėjais. Taip pat bus skiriamas specializuotas žolės riedulio sporto šakos inventorius. Bus naudojamas neformalusis vertinimo būdas, diagnostinis vertinimo tipas bei vienkartinis ir nuolatinis vertinimas laiko požiūriu.


Mokytojų kvalifikacija

Specialistai turi (baiginėja) aukštąjį išsilavinimą, darbo patirtis nuo 2 iki 15 metų. Mokėjimo mokytis, komunikavimo, pažinimo, socialinės, iniciatyvumo ir kūrybingumo, asmeninės kompetencijos, kurios kas kartą tobulinamos kvalifikacijos kėlimo kursuose.


Mokytojų kvalifikacija

Specialistai turi (baiginėja) aukštąjį išsilavinimą, darbo patirtis nuo 2 iki 15 metų. Mokėjimo mokytis, komunikavimo, pažinimo, socialinės, iniciatyvumo ir kūrybingumo, asmeninės kompetencijos, kurios kas kartą tobulinamos kvalifikacijos kėlimo kursuose.


Lankančiųjų amžius: 9–19 m.

Tvarkaraščius ir vykdymo vietas rasite pagal paiešką nuorodoje https://www.emokykla.lt/neformalus/edukacija/programos-mokiniams/vilniaus-miesto-savivaldybe/461