Neformaliojo vaikų švietimo programa "Slėpynės muziejuje"


Veiklos tipas: Būrelis
Veiklos sritis ir rūšis: Kita
Telefonas: +37052628525
Programa neakredituota

Ši programa – tai 3 mėn. trukmės (24 užsiėmimai po 2 ak. val. 2 kartus per savaitę) muziejų paslapčių ieškotojų būrelis, skirtas įvairaus amžiaus moksleiviams (7-12 klasės), kurie, suburti grupelėmis po 15 dalyvių, gilinsis į Venclovų namų-muziejaus, B. Grincevičiūtės memorialinio buto-muziejaus ‚Beatričės namai‘, V. Krėvės-Mickevičiaus ir V. Mykolaičio-Putino memorialinių butų-muziejų aplinką, saugomus eksponatus ir negirdėtas istorijas. Direkcijos muziejų darbuotojai pasiūlys grupelėms veiklas, prisitaikydami prie moksleivių amžiaus ir interesų. Programoje bus visko: netikėtumų, žaidimų, kūrybinės veiklos, diskusijų. Pasiremdami tikrais žymių žmonių gyvenimais, pažvelgsime į mus supančią dabartį ir gal būt pamatysime ją naujai. Pabaigoje programos dalyviams įteiksime pažymėjimus. Dėl dalyvavimo šioje programoje kviečiame mokinių tėvus kreiptis į Vilniaus memorialinių muziejų direkciją ir sudaryti sutartis, kuriomis remiantis, mokinio neformaliojo švietimo krepšelis bus paskirtas minėtai programai. Tėvams nieko papildomai mokėti nereikės. Detalus programos aprašymas, kontaktinė informacija ir dokumentai: http://www.vilniausmuziejai.lt/JPA/JPA.php


Vaikų pažangos skatinimas, vertinimas ir įsivertinimas

Vaikų motyvacija bus skatinama sudominimu, įtraukimu į bendrą veiklą, užsidegimu, empatija. Pažangą mokiniai įsivertins savarankiškai, be spaudimo, siekiant psichologinio komforto, kad buvimas muziejuje atneštų tik teigiamas emocijas. Vilniaus memorialinių muziejų direkcija mokiniams parengs „Jaunųjų muziejaus ekspertų pažymėjimus“, kuriuose bus išvardintos veiklos, kuriose mokinys dalyvavo. Pabaigoje moksleiviams pateiksime anoniminę anketą, kur jie galės išrinkti labiausiai patikusias veiklas. Tai bus mums naudinga tolimesnėje veikloje.


Mokytojų kvalifikacija

Vilniaus memorialinių muziejų direkcijos edukatoriai - tai vyr. fondų saugotojai ir muziejininkai, su aukštuoju išsilavinimu, ne vienerius metus vedantys edukacines programas moksleiviams (turime parengę per 20 temų edukacinių užsiėmimų mokykloms), turintys patirtį edukaciniame Lietuvos muziejų asociacijos projekte „Muziejus - mokykla - moksleivis. Muziejų ir bendrojo lavinimo mokyklų nacionalinis partnerystės tinklas", įgyvendintas pagal 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ priemonę Nr. VP1-2.2-ŠMM-10-V „Neformaliojo švietimo paslaugų plėtra“ – sukūrėme ir vedėme 4 modulių edukacinę programą „Mokomės muziejuose“.


Mokytojų kvalifikacija

Vilniaus memorialinių muziejų direkcijos edukatoriai - tai vyr. fondų saugotojai ir muziejininkai, su aukštuoju išsilavinimu, ne vienerius metus vedantys edukacines programas moksleiviams (turime parengę per 20 temų edukacinių užsiėmimų mokykloms), turintys patirtį edukaciniame Lietuvos muziejų asociacijos projekte „Muziejus - mokykla - moksleivis. Muziejų ir bendrojo lavinimo mokyklų nacionalinis partnerystės tinklas", įgyvendintas pagal 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ priemonę Nr. VP1-2.2-ŠMM-10-V „Neformaliojo švietimo paslaugų plėtra“ – sukūrėme ir vedėme 4 modulių edukacinę programą „Mokomės muziejuose“.


Lankančiųjų amžius: 13–19 m.
Viso vietų: 320

Daugiau apie programas galite rasti čia: http://www.vilniausmuziejai.lt/JPA/JPA.php