Nauja programa


Programa galiojo iki: 2023-06-30
Veiklos tipas: Būrelis
Veiklos sritis ir rūšis: Sportas
Telefonas: +37065685550
Kaina: 29.00 € už kartą
Programos kaina, pasinaudojant neformalaus ugdymo krepšeliu 22.00 € už kartą
Programa neakredituota

Programa, vykdoma pagal VŠĮ Švietimo pagalbos projektai parengtą metodiką, skirta raidos sutrikimų turinčių vaikų fizinių bei socialinių gebėjimų ugdymui, judesių motorinio planavimo, smulkiosios ir stambiosios motorikos lavinimui, savarankiškumo ir bendravimo įgūdžių stiprinimui. Vaikai supažindinami su įvairių sporto šakų elementais (futbolo, krepšinio, gimnastikos, lengvosios atletikos ir kt.), ugdomas jų bendras fizinis pasirengimas, ištvermė, dėmesio koncentracija, gebėjimas dirbti grupėje, pozityvūs socialinės interakcijos būdai. Programa visapusiškai pritaikyta raidos sutrikimų turintiems vaikams: kiekvienas užsiėmimas iš anskto suplanuotas, numatyti konkretūs pratimai, priemonės, kurie pateikiami vizualiniame tvarkaraštyje. Dirbama mažose 3 -4 vaikų grupėse pasitelkiant asistentus. Programoje taikomas pozityvaus elgesio skatinimo metodai, naudojama moderni įranga, interaktyvios grindys atskirų sporto šakų elementams ugdyti, išmanioji balansinė lenta su įvairių žaidimų programėlėmis, videomodeliavimas. Programa skirta įvairių specialiųjų poreikių vaikams. Programos metu vertinama vaikų pažanga.


Vaikų pažangos skatinimas, vertinimas ir įsivertinimas

Įvadinis vaikų poreikių ir gebėjimų vertinimas; vaikų gebėjimų ir pažangos vertinimas programos pabaigoje.


Mokytojų kvalifikacija

Sporto treneriai, fizinio rengimo specialistai, kineziterapeutai, aukštasis išsilavinimas


Mokytojų kvalifikacija

Sporto treneriai, fizinio rengimo specialistai, kineziterapeutai, aukštasis išsilavinimas


Lektorius: Kristina Galkutė, Ingrida Pukštė
Lankančiųjų amžius: 6–16 m.
Viso vietų: 30