Nauja programa


Veiklos tipas: Būrelis
Veiklos sritis ir rūšis: Sportas
Telefonas: +370 5 270 6170
Programa neakredituota

  1. teniso akademija siekdama ugdyti sportuojančius vaikus visapusiškai, - lavina ne tik badmintono sporto šakos įgūdžius, bet vykdo ir psichologinių kompetencijų lavinimo užsiėmimus, ir fizinio parengtumo pratybas. Siekiama ugdyti sportinį charakterį, kuris leistų save realizuoti ne tik sporto aikštelėje, bet pasitarnautų ir gyvenimiškose situacijose.
  2. sportininkai mokomi išsikelti tikslus ir drąsiai jų siekti, pamatyti ryšį tarp pastangų ir pasiekimų, planuoti laiką, geriau sutelkti dėmesį, tvarkytis su treniruočių bei varžybų keliamais iššūkiais, bendrauti ir bendradarbiauti su bendraamžiais bei treneriais.

Vaikų pažangos skatinimas, vertinimas ir įsivertinimas

  1. ugdymo programos vertinimo kriterijai yra keli, kurie leidžia įvertinti kiekvieno vaiko gebėjimus individualiai. Tai yra gebėjimas tinkamai atlikti judesius, juos analizuoti; gebėjimas dalyvauti kontrolinėse pratybose ar varžybose, bei pasiekto rezultato įvertinimas; komunikavimas ir bendradarbiavimas grupėse, atliekant užduotis.


Mokytojų kvalifikacija

  1. ugdymo programos mokytojų kompetencija yra atitinkanti vaikų badmintono mokymo reikalavimus.
  2. mokytojų turi Kūno kultūros ir sporto departamento išduotus leidimus dirbti trenerio-sporto mokytojo darbą.
  3. mokytojai yra išklausę ne vieną kvalifikacijos kėlimo seminarą, dalyvavę tarptautinėse konferencijose, įgiję specifinių kompetencijų, kaip bendrauti su mažais vaikais, kaip mokyti juos.


Mokytojų kvalifikacija

  1. ugdymo programos mokytojų kompetencija yra atitinkanti vaikų badmintono mokymo reikalavimus.
  2. mokytojų turi Kūno kultūros ir sporto departamento išduotus leidimus dirbti trenerio-sporto mokytojo darbą.
  3. mokytojai yra išklausę ne vieną kvalifikacijos kėlimo seminarą, dalyvavę tarptautinėse konferencijose, įgiję specifinių kompetencijų, kaip bendrauti su mažais vaikais, kaip mokyti juos.


Lektorius: Jūratė Graževičiūtė
Lankančiųjų amžius: 6–18 m.