Muzikos ugdymo programa


Veiklos tipas: Būrelis
Veiklos sritis ir rūšis: Muzika
Telefonas: (8 5) 2569100
Kaina: 10.00 € mėnesiui
Programa neakredituota

Ši programa padeda ugdyti ir tobulinti vaikų įgimtus muzikinius gebėjimus bei kūrybines galias. Suteikia mokiniui pradines muzikos žinias, muzikavimo gebėjimus ir įgūdžius ir bendrųjų ir dalykinių muzikinių kompetencijų. Programa skirta įvairaus amžiaus vaikams. Jie  mokomi muzikuoti, dainuoti, groti pasirinktu muzikos instrumentu (pianinu, akustine arba elektrine gitara, smuiku). Mokiniai atlieka įvairių stilių kūrinius, tobulina muzikinius įgūdžius ir realizuoja muzikinėje erdvėje.

Daugiau informacijos www.vmkmc.lt arba facebook paskyroje Vilniaus moksleivių kūrybos ir mokymo centras


Lankančiųjų amžius: 3–19 m.