Muzikos studija ,,Talentų sūkurys“


Programa galiojo iki: 2021-08-31
Veiklos tipas: Būrelis
Veiklos sritis ir rūšis: Muzika
Telefonas: 8 616 80914
Programa akredituota

Sistemingai plėsti mokinių muzikos srities žinias, stiprinti muzikavimo gebėjimus ir įgūdžius. Suteikti bendrųjų ir dalykinių muzikinių kompetencijų.

Sudaryti mokiniams galimybę plėtoti jų muzikinius poreikius bei meninius ir kūrybinius gebėjimus.

Sudaryti sąlygas vaikams turiningai leisti laisvalaikį, stiprinti vaikų  pasitikėjimą savo jėgomis.

Numatomos veiklos: muzikinių įgūdžių formavimas ir jų pritaikymas dainavime, kūryboje ir improvizacijuose.


Vaikų pažangos skatinimas, vertinimas ir įsivertinimas

Aktyviai dalyvaujantis koncertinėje veikloje vaikai bus motyvuojami kuo geresnėms pasirodymams, skatinami imtis iniciatyvų ir atskleisti savo gebėjimus.

Aktyvi ir gerai atlikta veikla bus įvertinama ir pažymima diplomais ir pagyrimais . 


Mokytojų kvalifikacija

Išsilavinimas aukštasis - Lietuvos Valstybinė Muzikos ir Teatro Akademija.

Kvalifikacija - muzikos dalyko vyr. mokytoja.

Darbo stažas 37 metai. Esu dirbusi su įvairaus amžiaus vaikais nuo 2 iki 19 metų.

Myliu savo darbą ir vaikus. Sugebu suburti vaikų kolektyvą, ji valdyti, organizuoti mokymo procesą, rengti koncertinius pasirodymus. Dirbu su moksleiviais grupėse ir individualiai. Stengiuosi bendradarbiauti su vaikų tėvais įtraukiant juos į vaikų ugdymo procesą.


Mokytojų kvalifikacija

Išsilavinimas aukštasis - Lietuvos Valstybinė Muzikos ir Teatro Akademija.

Kvalifikacija - muzikos dalyko vyr. mokytoja.

Darbo stažas 37 metai. Esu dirbusi su įvairaus amžiaus vaikais nuo 2 iki 19 metų.

Myliu savo darbą ir vaikus. Sugebu suburti vaikų kolektyvą, ji valdyti, organizuoti mokymo procesą, rengti koncertinius pasirodymus. Dirbu su moksleiviais grupėse ir individualiai. Stengiuosi bendradarbiauti su vaikų tėvais įtraukiant juos į vaikų ugdymo procesą.


Lankančiųjų amžius: 11–19 m.

Tvarkaraščius ir vykdymo vietas rasite pagal paiešką nuorodoje https://www.emokykla.lt/neformalus/edukacija/programos-mokiniams/vilniaus-miesto-savivaldybe/461