Muzikos pradmenys ir vokalinis muzikavimas


Programa galiojo iki: 2017-06-30
Veiklos tipas: Būrelis
Veiklos sritis ir rūšis: Muzika
Telefonas: 867691940
Kaina: 15.00 € mėnesiui
Programos kaina, pasinaudojant neformalaus ugdymo krepšeliu 0.00 € mėnesiui
Programa neakredituota

Muzikos mokymas, kaip puikus laisvalaikio praleidimo būdas, kasdieninių disciplinų, nuo kurių pavargstama mokykloje, pakeitimas smagiu ir kūrybingu užsiėmimu, kuris niekada netaps rutina, padės atverti naujų žinių pasaulį, pasitekant žaidimus ir draugišką bendravimą.

Taisyklingai formuoti moksleivių dainavimo pagrindus, svarbu teisingai  suformuoti balso valdymo aparatą, išmokyti teisingai valdyti kvėpavimą, garsą, derinti registrus. Interpretuojant kūrinį svarbu jį suvokti, atsižvelgti į estetinius principus, nenukrypti nuo esmės, perduodant pagrindinę mintį. Siekti sėkmingo pasirodymo scenoje, o jį lemia psichinė savireguliacija ir psichologinis nusiteikimas, koncertinė patirtis, gebėjimas modeliuoti muzikanto-atlikėjo emocijas, pasitikėjimas savimi, individualios charakterio savybės. Džiazo, pop vokalo taikymas studijoje suteiks ugdymo procesui kūrybos, laisvės, pasirinkimo kontekstą. Specifinių džiazo muzikos priemonių (Scat dainavimas, dermių mokymasis, džiazinė ritmika, stilistika ir kt,) taikymas padeda plėtoti atlikimo, išraiškos galimybės. Improvizacija grįsta veikla pasižymi interaktyvumu, skatina kritinį mąstymą, ugdo kūrybiškumą, suteikia sąlygas ugdyti asmenį, gebanti pažvelgti į situaciją iš įvairių perspektyvų. Tobulėjant muzikoje, lavėja, gebėjimai, atmintis, ritmika, saviraiška, kūrybiškumas, vaizduotė, susiduriama su kolektyvine veikla, įgaunama bendravimo įgūdžių. Tai lyg žaidimas pop-džiaz


Vaikų pažangos skatinimas, vertinimas ir įsivertinimas

Vaikas įgys pasitikėjimo savimi, daugiau vertins ir toliau plės savo gabumus.

Įvertins ir supras naudą įgytų gabumų, dalyvaus šeimos, draugu būryje, šventėse ir kt.

Išplės savo muzikinį akiratį, noriai priims gyvenimo iššūkius, bus aktyvus piliečiai visuomeninei veikloje.

Dalyviai skatinami dalyvauti įvairiuose renginiuose, akcijose, projektuose, festivaliuose, konkursuose, kūrybinėse vasaros stovyklose.


Mokytojų kvalifikacija

Aukštasis, muzikos mokytoja metodininkė (30 m.)

Choro dirigentas, muzikos ir dainavimo mokytoja  (Vilniaus J.Tallat-Kelpšos aukštesnnioji muzikos mokykla )

Kultūros švietimo darbotojo, choro kolektyvo vadovo  (VKKF  Klaipėdos universitetas)

Kryptingai siekti tikslus, mąstyti kūrybingai, drąsiai kelti idėjas. Numatyti tolesnius žingsnius, plėsti akiratį. Profesinės kompetencijos – žinios, įgūdžiai, gebėjimai, vertybinės nuostatos, požiūriai


Mokytojų kvalifikacija

Aukštasis, muzikos mokytoja metodininkė (30 m.)

Choro dirigentas, muzikos ir dainavimo mokytoja  (Vilniaus J.Tallat-Kelpšos aukštesnnioji muzikos mokykla )

Kultūros švietimo darbotojo, choro kolektyvo vadovo  (VKKF  Klaipėdos universitetas)

Kryptingai siekti tikslus, mąstyti kūrybingai, drąsiai kelti idėjas. Numatyti tolesnius žingsnius, plėsti akiratį. Profesinės kompetencijos – žinios, įgūdžiai, gebėjimai, vertybinės nuostatos, požiūriai


Lankančiųjų amžius: 6–16 m.
Viso vietų: 12