,Muzikos pradmenys (Individualus instrumentas )


Programa galiojo iki: 2018-06-30
Veiklos tipas: Būrelis
Veiklos sritis ir rūšis: Muzika
Telefonas: 867691940
Kaina: 15.00 € mėnesiui
Programos kaina, pasinaudojant neformalaus ugdymo krepšeliu 0.00 € mėnesiui
Programa neakredituota

Ši programa yra pritaikyta norintiems muzikuoti bei turintiems mažiau galimybių moksleiviams įgyti pradinius grojimo pianinu gebėjimus. Grojimo mokymui yra pritaikyta žaidimo forma, kad vaikas lengviau suprastų ir įgytų muzikavimo įgūdžius. Programos įgyvendinimo forma turi kelis metodus: grupinė ir individuali, koncertas. Koncertas yra pagrindinė pasiekimų demonstravimo ir atsiskaitymo forma. Vaikai įgis pasitenkinimo jausmą, kai mokymas taps prasmingas, kai pianistinių įgūdžių formavimas bus susietas su mokinių norais, polinkiais, interesais.


Vaikų pažangos skatinimas, vertinimas ir įsivertinimas

Vaikas įgys pasitikėjimo savimi, daugiau vertins ir toliau plės savo gabumus.

Įvertins ir supras naudą įgytu gabumų, dalyvaus šeimos, draugu būryje, šventėse ir kt.

Išplės savo muzikini akirati, noriai priims gyvenimo šūkius, bus aktyvus piliečiai visuomeninei veikloje.

Dalyviai skatinami dalyvauti įvairiuose renginiuose, akcjose, projektose, festivaliuose, konkursuose, kūrybinėse vasaros stovyklose


Mokytojų kvalifikacija

Aukštasis, muzikos mokytoja metodininkė (30m)

Choro dirigentas, muzikos ir dainavimo mokytoja  (Vilniaus J.Tallat-Kelpšos aukštesnnąją muzikos mokyklą )

Kultūros švietimo darbotojo, choro kolektyvo vadovo  (VKKF  Klaipėdos Universitetas)

 

Kryptingai siekti tikslus, mąstyti kūrybingai, drąsiai kelti idėjas. Numatyti tolesnius žingsnius, plėsti akiratį. Profesinės kompetencijos- žinios, įgūdžiai, gebėjimai, vertybinės nuostatos, požiūriai.


Mokytojų kvalifikacija

Aukštasis, muzikos mokytoja metodininkė (30m)

Choro dirigentas, muzikos ir dainavimo mokytoja  (Vilniaus J.Tallat-Kelpšos aukštesnnąją muzikos mokyklą )

Kultūros švietimo darbotojo, choro kolektyvo vadovo  (VKKF  Klaipėdos Universitetas)

 

Kryptingai siekti tikslus, mąstyti kūrybingai, drąsiai kelti idėjas. Numatyti tolesnius žingsnius, plėsti akiratį. Profesinės kompetencijos- žinios, įgūdžiai, gebėjimai, vertybinės nuostatos, požiūriai.


Lankančiųjų amžius: 6–16 m.
Viso vietų: 12