Muzikos mokymas


Veiklos tipas: Būrelis
Veiklos sritis ir rūšis: Muzika
Telefonas: +37062968060
Kaina: 25.00 € mėnesiui
Programos kaina, pasinaudojant neformalaus ugdymo krepšeliu 40.00 € mėnesiui
Programa neakredituota

  1. mokykla "Ugnelė" (VšĮ choro studija "Ugnelė") - privati neformaliojo švietimo įstaiga, kurioje vaikus nuo 4 iki 18 m. mokome chorinio dainavimo ir įvairių su juo susijusių dalykų: muzikos rašto, scenos judesio, muzikos istorijos, solinio dainavimo, įvairių instrumentų technikų. Pagrindinis principas, kuriuo vadovaujamės - vaikas yra daugiau nei statistinis vienetas; tai reiškia, kad skiriame dėmesį kiekvieno pas mus besimokančio vaiko poreikiams ir siekiame padėti vystytis kiekvieno (ne tik muzikiniams) gabumams. Svarbiausias mūsų tikslas - pas mus pasimokę vaikai turėtų pamilti muziką; tai reiškia, kad teorinius dalykus dėstome ne tik pagal įprastus vadovėlius, bet ir pagal savo sukurtas ir kasmet tobulinamas metodines priemones.

Vaikų pažangos skatinimas, vertinimas ir įsivertinimas

  1. iki 10 m. vertinami pasiekimų knygelėse, kuriose surinkę tam tikrą skaičių pozityvių įvertinimų, vaikai dovanų gauna lipdukus; vaikai nuo 7 m. mokslo metų pabaigoje laiko egzaminus, kurių metu apsibrėžiama, kiek vaikas patobulėjo per metus, ar yra tokių klausimų, ties kuriais reikėtų padirbėti papildomai.


Mokytojų kvalifikacija

  1. dirigavimo, muzikos pedagogikos, fortepijono, vargonų, solinio dainavimo specialybių mokytojai. Mokyklos vadovė Valerija Skapienė – neformaliojo ugdymo mokytoja-ekspertė.

 


Mokytojų kvalifikacija

  1. dirigavimo, muzikos pedagogikos, fortepijono, vargonų, solinio dainavimo specialybių mokytojai. Mokyklos vadovė Valerija Skapienė – neformaliojo ugdymo mokytoja-ekspertė.

 


Lektorius: Valerija Skapienė
Lankančiųjų amžius: 6–18 m.