Muzikos mėgėjų mokykla


Veiklos tipas: Būrelis
Veiklos sritis ir rūšis: Muzika
Telefonas: +37061541802
Kaina: Nemokamai
Programa neakredituota

Muzikos mėgėjų mokyklos programa remiasi nuostata, jog kiekvienas vaikas gali muzikuoti pagal savo galimybes patirdamas muzikavimo džiaugsmą, tobulėdamas pagal savo individualią raidą. Muzikinė saviraiška suprantama kaip priemonė padedanti ugdyti vaikų asmenines, iniciatyvumo bei kūrybingumo, socialines, mokėjimo mokytis, komunikacines, pažintines bei dalykines (muzikavimo ir muzikos pažinimo) kompetencijas. Programos turinys aprėpia muzikinių įgūdžių formavimą, muzikos rašto ir kultūros pažinimą, mokinių kūrybą, dalyvavimą kultūriniuose bendruomenės projektuose. Muzikinė medžiaga išdėstoma bei įgūdžiai formuojami nuosekliai, stebint bei vertinant vaiko pažangą. Programos trukmė sąlyginai apibrėžiama ketveriems metams, tačiau ugdytinis pagal poreikį gali tęsti muzikavimo procesą ilgiau. Kiekvienas mokinys gali sėkmingai muzikuoti pagal savo gebėjimus, džiaugsmingai dalyvaudamas procese ir siekdamas nuoseklios asmeninės pažangos. Numatoma, jog mokiniai dalyvaus individualiose ir grupinėse muzikavimo, improvizavimo, muzikos pažinimo, įvairių meninių-kūrybinių projektų bendruomenėje įgyvendinimo veiklose pagal savo galimybes ir tempą, sudarant galimybę kiekvienam vaikui patirti sėkmę, įvertinti jo pažangą. Nuoseklus, kiekvieno vaiko galimybes atitinkantis individualaus bei grupinio muzikavimo procesas padeda ugdyti bendrąsias asmens kompetencijas. Muzikavimo procesas programoje yra pripažįstamas kaip mediumas (priemonė) tinkamai naudojama padedanti kurti tarpasmeninį ryšį, išreikšti bei suvokti emocijas. Muzikavimas kartu su vaikais ir suaugusiais padeda mokytis būti ir veikti grupėje, sudaro sąlygas dalyvauti sociokultūriniame bendruomnės gyvenime. Muzikuodami instrumentu vaikai mokosi mokytis, planuoti savo mokymosi veiklą, nusimatyti tikslus, ir nuosekliai jų siekti. Muzikuodami, pristatydami savo veiklą vaikai mokosi sceninių įgūdžių, įgyja drąsos ir pasitikėjimo savimi. Muzikos besimokantys mokiniai ugdo klausymosi gebėjimą. Šis gebėjimas padeda ugdyti empatiškumą: mokytis išklausyti kitus žmones, suvokti kitų žmonių emocijas, kūno kalbą.


Vaikų pažangos skatinimas, vertinimas ir įsivertinimas

Visi vaikai skatinami muzikuoti ir dalyvauti bendruomenės gyvenime pagal savo galimybes, stebint ir įvertinant jų asmeninę pažangą. Programos struktūra leidžia kiekvienam ugdytiniui realizuoti savo saviraiškos poreikius pagal savo galimybes. Nemažiau kaip du kartus per metus vaikai dalyvauja kultūriniuose projektuose, kuriuose turi galimybę pagal savo jėgas dalyvauti muzikavimo bei kūrybos procese. Metų pabaigoje mokytojai kartu su vaiku ir jo šeima aptaria ir fiksuoja pasiektą pažangą.


Mokytojų kvalifikacija

Viso yra 6 individualaus instrumento mokytojai ir 1 mokytojas grupiniuose užsiėmimuose. Iš jų: 4 aukštasis universitetinis muzikos magistro išsilavinamas. 3 aukštasis universitetinis muzikos bakalauro išsilavinimas. 7 pedagogo kvalifikacija (iš jų 3 vyr.mokytojo kvalifikacija). Nuo 3 iki 28 metų pedagoginio darbo patirties. Visi mokytojai turi reikiamas pedagogines-psichologines bei dalykines, muzikines kompetencijas, pedagogo kvalifikaciją ir sėkmingai dirba su vaikais, dauguma jų jau 4-tus metus.


Mokytojų kvalifikacija

Viso yra 6 individualaus instrumento mokytojai ir 1 mokytojas grupiniuose užsiėmimuose. Iš jų: 4 aukštasis universitetinis muzikos magistro išsilavinamas. 3 aukštasis universitetinis muzikos bakalauro išsilavinimas. 7 pedagogo kvalifikacija (iš jų 3 vyr.mokytojo kvalifikacija). Nuo 3 iki 28 metų pedagoginio darbo patirties. Visi mokytojai turi reikiamas pedagogines-psichologines bei dalykines, muzikines kompetencijas, pedagogo kvalifikaciją ir sėkmingai dirba su vaikais, dauguma jų jau 4-tus metus.


Lankančiųjų amžius: 6–15 m.
Viso vietų: 85

Pagal programą gali muzikuoti ir specialiųjų poreikių mokiniai.