Muzikinis teatras


Veiklos tipas: Būrelis
Veiklos sritis ir rūšis: Teatras
Telefonas: (8 5) 219 1600
El. pastas: viko@viko.lt
Kaina: 30.00 € mėnesiui
Programos kaina, pasinaudojant neformalaus ugdymo krepšeliu 15.00 € mėnesiui
Programa akredituota

  1. „Muzikinis teatras“ - tai inovatyvi ir lengvai prisitaikanti prie asmeninių poreikių programa, skirta tobulinti 12 – 16 metų moksleivių aktorinius ir muzikinius gebėjimus. Paskaitų ir kūrybinių dirbtuvių metu dalyviai tyrinės savo kūno ir balso galimybes, susipažins su įvairiais muzikiniame teatre naudojamais kūrybos, repertuaro, stilistikos principais, tobulins muzikinio teatro vaidybos, bendravimo, bendradarbiavimo ir pasitikėjimo savimi įgūdžius. Kiekviena programos sudedamoji dalis - vokalo lavinimas, šokis, individualus ir komandinis darbas, teksto analizė, bus išreikšta per aktorinio meistriškumo prizmę.

Vaikų pažangos skatinimas, vertinimas ir įsivertinimas

  1. dalyviai bus vertinami neformaliais būdais per refleksiją, savirefleksiją ir scenos profesionalų rekomendacijas. Dalyvių motyvacija bus skatinama per galimybę pristatyti įgytas žinias ir įgūdžius žiūrovams viešo pasirodymo metu.


Mokytojų kvalifikacija

Programoje dirbantys mokytojai – tai Vilniaus Kolegijos Scenos meno katedros lektoriai, turintys ne žemesnį negu magistro kavalifikacinį laipsnį ir ne mažesnę negu 5 metų profesinio darbo scenos meno srityje patirtį.


Mokytojų kvalifikacija

Programoje dirbantys mokytojai – tai Vilniaus Kolegijos Scenos meno katedros lektoriai, turintys ne žemesnį negu magistro kavalifikacinį laipsnį ir ne mažesnę negu 5 metų profesinio darbo scenos meno srityje patirtį.


Lektorius: Žymantė Jankauskienė
Lankančiųjų amžius: 12–16 m.