Muzikavimo studija


Veiklos tipas: Būrelis
Veiklos sritis ir rūšis: Muzika
Telefonas: ( 85 ) 262 9030
Kaina: 10.00 € mėnesiui
Programa neakredituota

Muzikavimo studijoje muzikinėmis priemonėmis (instrumentais) mokomasi kūrybiškai išreikšti savo atliekamų meno kūrinių mintis ir jausmus; lavinti intonacinius gebėjimus, harmonizuoti susikaupimo, dėmesio telkimo būsenas, pažinti klasikinės ir šiuolaikinės populiarios muzikos repertuaro žanrų sritis, formuoti atsakomybę už asmeninės ir kolektyvinės veiklos rezultatus bei pristatyti visuomenei savo veiklos programas, dalyvaujant  Respublikos, Vilniaus miesto, bendruomeniniuose ir VJK „Kregždutė“ renginiuose (festivaliai, šventės, konkursai, koncertai ir t.t.)


Vaikų pažangos skatinimas, vertinimas ir įsivertinimas

Ugdytiniai skatinami tobulinti gebėjimus, įsivertinti, dalyvaujant įvairiuose Respublikos, Vilniaus miesto, bendruomeniniuose ir VJK „Kregždutė“ renginiuose


Mokytojų kvalifikacija

Aukštasis universitetinis išsilavinimas, 25 metų pedagoginė patirtis


Mokytojų kvalifikacija

Aukštasis universitetinis išsilavinimas, 25 metų pedagoginė patirtis


Lektorius: Algirdas Benediktas Gražys
Lankančiųjų amžius: 12–19 m.