„Muzika žaismingai“


Veiklos tipas: Būrelis
Veiklos sritis ir rūšis: Muzika, Šokis, Teatras, Technologijos, Etnokultūra, Pilietiškumas
Telefonas: 861643423
Kaina: 90.00 € mėnesiui
Programos kaina, pasinaudojant neformalaus ugdymo krepšeliu 75.00 € mėnesiui
Programa neakredituota

  1. vaikų ugdymas pasitelkiant trijų meninių sričių sintezę muzikinius, teatrinius ir šokio žaidimus. Mokomasi muzikuoti įvairiais instrumentais, supažindinama su pasaulio šalių muzika, muzikinio rašto pagrindų. Pamokų metu suteikiama neribota laisvė kurti muzikinę pasaką, kuri gali būti įgyvendinama pasitelkiant šokio ir teatro elementus. Esminis programos tikslas – socialinių įgūdžių, vaizduotės, judesio ir kalbos lavinimas.

Vaikų pažangos skatinimas, vertinimas ir įsivertinimas

  1. užsiėmimo pabaigoje aptarimų rate vaikai patys galės reflektuoti kas jų manymu pasirodė šauniausiai, o kam dar reikėtų pasistengti. Geriausiai pasirodęs vaikas gaus skatinamąsias dovanėles - lipdukus. Kita skatinimo priemonė suteiks išskirtinę galimybę pirmiems išbandyti pamokos naujovę, pvz.: naujo instrumento išmėginimas. Mokiniai turės galimybę pasirodyti viešuose renginiuose su kuriamo pasirodymo etiudais ar ištraukomis, užsiėmimo metu užgimusiais kūriniais. Programos pabaigoje vaikai apdovanojami metų baigimo diplomais ir dovanėlėmis.


Mokytojų kvalifikacija

Sonata Latvėnaitė-Kričenienė

Nuo 2000 m. Lietuvos muzikos ir teatro akademijos koncertmeisterio ir pedagogikos magistro laipsnis. Nuo 1997 m. dirbta Muzikos švietimo centre „Gama”, vėliau, po įstaigos reorganizacijos – Šiuolaikinės mokyklos centre, muzikos, fortepijono mokytoja, auklėtoja iki 2008 m. Nuo 2002 m. paraleliai dirbta neformalaus meninio ugdymo mokyklėlėje visai šeimai „Strazdanėlės”. Nuo 2003 m. UAB „Muzikija” darželyje dirba pavaduotoja ugdymui. Nuo 2008 m. Muzikos mokyklos, bei specializuotų konferencijų ir seminarų organizatoriaus VšĮ „Vaikas ir muzika“ vadovė, fortepijono mokytoja. Šiuo metu VšĮ „Linksmosios strazdanėlės“ direktorė ir muzikos mokytoja, daugelio edukacinių knygų vaikams ir šeimai autorė, atskirų tęstinių kūrybinių projektų vadovė. Pvz.: 2009 - 2010 m. dirbta Lietuvos valstybinio simfoninio orkestro (LVSO) muzikos edukatore vaikams koncertų metu. Ankstyvojo meninio ugdymo konferencijų, specializuotų seminarų, bei profesinių kursų pedagogams, edukacijos specialistams organizatorė ir lektorė. Jaunųjų muzikos atlikėjų festivalio „Forsissimo“ sumanytoja ir organizatorė.

Lina Mikalauskienė

Nuo 1998 m. Lietuvos muzikos ir teatro akademijos fortepijono ir muzikos pedagogikos magistro laipsnį. 1998-2001 m. dirbo mokytoja Šilutės meno mokykloje ir koncertmeistere Klaipėdos E. Balsio menų gimnazijoje. 2004-2015 m. - mokytoja Klaipėdos J. Kačinsko muzikos mokykloje. 2015 m. įgyta mokytojo-metodininko kvalifikacija. Nuo 2017 m. dirba VšĮ „Vaikas ir muzika” fortepijono ir solfedžio mokytoja.


Mokytojų kvalifikacija

Sonata Latvėnaitė-Kričenienė

Nuo 2000 m. Lietuvos muzikos ir teatro akademijos koncertmeisterio ir pedagogikos magistro laipsnis. Nuo 1997 m. dirbta Muzikos švietimo centre „Gama”, vėliau, po įstaigos reorganizacijos – Šiuolaikinės mokyklos centre, muzikos, fortepijono mokytoja, auklėtoja iki 2008 m. Nuo 2002 m. paraleliai dirbta neformalaus meninio ugdymo mokyklėlėje visai šeimai „Strazdanėlės”. Nuo 2003 m. UAB „Muzikija” darželyje dirba pavaduotoja ugdymui. Nuo 2008 m. Muzikos mokyklos, bei specializuotų konferencijų ir seminarų organizatoriaus VšĮ „Vaikas ir muzika“ vadovė, fortepijono mokytoja. Šiuo metu VšĮ „Linksmosios strazdanėlės“ direktorė ir muzikos mokytoja, daugelio edukacinių knygų vaikams ir šeimai autorė, atskirų tęstinių kūrybinių projektų vadovė. Pvz.: 2009 - 2010 m. dirbta Lietuvos valstybinio simfoninio orkestro (LVSO) muzikos edukatore vaikams koncertų metu. Ankstyvojo meninio ugdymo konferencijų, specializuotų seminarų, bei profesinių kursų pedagogams, edukacijos specialistams organizatorė ir lektorė. Jaunųjų muzikos atlikėjų festivalio „Forsissimo“ sumanytoja ir organizatorė.

Lina Mikalauskienė

Nuo 1998 m. Lietuvos muzikos ir teatro akademijos fortepijono ir muzikos pedagogikos magistro laipsnį. 1998-2001 m. dirbo mokytoja Šilutės meno mokykloje ir koncertmeistere Klaipėdos E. Balsio menų gimnazijoje. 2004-2015 m. - mokytoja Klaipėdos J. Kačinsko muzikos mokykloje. 2015 m. įgyta mokytojo-metodininko kvalifikacija. Nuo 2017 m. dirba VšĮ „Vaikas ir muzika” fortepijono ir solfedžio mokytoja.


Lektorius: Sonata Latvėnaitė – Kričenienė
Lankančiųjų amžius: 6–16 m.