„Muzika ir mano balsas“


Veiklos tipas: Būrelis
Veiklos sritis ir rūšis: Muzika, Šokis, Teatras, Etnokultūra, Kalbos, Pilietiškumas
Telefonas: 861643423
Kaina: 45.00 € mėnesiui
Programos kaina, pasinaudojant neformalaus ugdymo krepšeliu 30.00 € mėnesiui
Programa neakredituota

įgis pagrindinių socialinių ir komunikavimo kompetencijų, lavės jų klausa, vaizduotė, kūrybinės galios, tartis, intonacija, vokaliniai įgūdžiai, judesio koordinacija, meninis skonis. Jie mokysis laisvai reikšti savo mintis, nugalėti įvairias baimes (pvz. Scenos), pasitikėti savimi, klausyti, išgirsti, atpažint, kurti, vertinti. Plėsis vaikų emocinis intelektas. Išmoks ir susipažins su įvairių stilių, epochų ir kultūrų profesionalia ir liaudies vokaline muzika, lietuvių liaudies pasakomis su dainuojamaisiais intarpais (etnokultūrinis paveldas), įvairių autorių kūryba.


Vaikų pažangos skatinimas, vertinimas ir įsivertinimas

  1. užsiėmimo pabaigoje vaikai patys galės įsivertinti atskirai ir kartu, kas pavyko, o kur dar reikia pasistengti. Visi vaikai užsiėmimo pabaigoje gauna simbolinę dovaną – įvertinimą: vaikų nupieštas gėles, lipduką – šypsenėlę, ar tai, ką jie sugalvojo. Programos pabaigoje vaikai apdovanojami metų baigimo diplomais ir dovanėlėmis.


Mokytojų kvalifikacija

  1. bakalauro diplomas su choro dirigento ir vokalo pedagogo kvalifikacja, VPP muzikos edukologijos magistro l., pedagogo kvalifikacija.


Mokytojų kvalifikacija

  1. bakalauro diplomas su choro dirigento ir vokalo pedagogo kvalifikacja, VPP muzikos edukologijos magistro l., pedagogo kvalifikacija.


Lektorius: Sonata Latvėnaitė – Kričenienė
Lankančiųjų amžius: 6–14 m.