Muzika


Veiklos tipas: Būrelis
Veiklos sritis ir rūšis: Muzika
Telefonas: 8 648 46787
Kaina: 5.79 € mėnesiui
Programa neakredituota

Metu bėgyje vaikai mokysis skambinti fortepijonu, klausytis klasikinės muzikos, lavinti savo klausą ir ritmikos pajutimą, nebijoti scenos. Tikslai: sugebėti kūrybiškai išreikšti savo atliekamų kūrinių mintis ir jausmus muzikinėm priemonėm. Išmokyti taisyklingos kūno laikysenos grojant, taisyklingo kvėpavimo dainuojant. Mokyti vaikus atsipalaiduoti, įsijausti į pasirinktą muzikinę temą, džiaugtis pasiektais rezultatais. Muzika, kaip ir kitos meno rūšys, ugdo saviraišką, kūrybiškumą bei lavina vaizduotę, o kaip meninės komunikacijos priemonė – moko pažinti save ir kitus, bendrauti, rodytis viešumoje ir sulaukti įvertinimo.


Lankančiųjų amžius: 6–19 m.
Viso vietų: 12