Mokymas plaukti


Veiklos tipas: Būrelis
Veiklos sritis ir rūšis: Sportas
Telefonas: +37052733333
El. pastas: info@lvjc.lt
Kaina: 61.00 € mėnesiui
Programos kaina, pasinaudojant neformalaus ugdymo krepšeliu 46.00 € mėnesiui
Programa akredituota

Mokymasis plaukti, - tai erdvė, kurioje vaikai mokosi plaukti, susipažįsta su saugaus elgesio vandenyje taisyklėmis, mokosi įvertinti savo fizines galimybes konkrečiose situacijose. Vanduo yra gera terpė vaikams sveikai augti ir formuotis: čia jie grūdinasi, formuoja higienos įpročius, lavina kūną ir protą. Atlikdami užduotis ir žaisdami žaidimus būrelyje vaikai mokysis pradinių pagrindinių plaukimo judesių, savarankiško saugaus elgesio vandenyje, stiprins organizmo fizinę būklę. Vaikas lavinsis emociškai saugioje, pozityvioje aplinkoje, be įtampos ir vertinimo, stiprinant pasitikėjimą savimi, sukuriant jam teigiamą patirtį. Kiekvienas mažasis plaukikas būrelyje gaus asmeninio tobulėjimo knygelę, kurioje matysis vaiko progresas įsisavinant plaukimo programą.


Vaikų pažangos skatinimas, vertinimas ir įsivertinimas

Kiekvienas mažasis plaukikas gauna „Asmeninio tobulėjimo knygelę“, kurioje atsispindi vaiko plaukimo gebėjimų progresas. Tai padeda vaikui ir jo tėvams stebėti ir patiems įsivertinti plaukimo programos įsisavinimą, motyvuoja tobulėti. Knygelėje yra vaiko plaukimo lygių aprašas (testai, kuriuos atlieka ugdytinis), žaismingi lipdukai su vandens gyvūnų pavadinimais.


Mokytojų kvalifikacija

Programą įgyvendina Lietuvos vaikų ir jaunimo centro neformaliojo švietimo mokytojai sukaupę

didelę mokymo plaukti patirtį dirbant su vaikais ir jaunuoliais:

Lina Miežienė - neformaliojo švietimo mokytoja - ekspertė, LTSR valstybiniame pedagoginiame

institute įgijusi geografijos ir fizinio lavinimo mokytojos kvalifikaciją. Mokytoja turi 28 metų

darbo patirtį.

Rasa Pabrėžaitė - neformaliojo švietimo mokytoja baigusi Lietuvos valstybinį kūno kultūros

institutą, įgyta dėstytojo - trenerio kvalifikacija. Mokytoja turi 23 metų darbo patirtį su vaikais.

Žana Skridlienė – neformaliojo švietimo mokytoja, baigė Vilniaus LTSR valstybinis pedagoginį

institutą, įgyta geografijos ir fizinio lavinimo mokytojo kvalifikacija. Mokytoja turi 22 metų

darbo patirtį su vaikais.

Diana Kindurienė – neformaliojo švietimo mokytoja, baigė Vilniaus LTSR valstybinį pedagoginį

institutą, įgyta geografijos ir fizinio auklėjimo mokytojo kvalifikacija. Mokytoja turi 28 metų

darbo patirtį.

Gerūta Griciuvienė - neformaliojo švietimo mokytoja, baigė Vilniaus LTSR valstybinį

pedagoginį institutą, įgyta geografijos ir fizinio auklėjimo mokytojo kvalifikacija. Mokytoja turi

31 metų darbo patirtį.

Rita Jonušienė – neformaliojo švietimo mokytoja, baigė Lietuvos valstybinis kūno kultūros

institutą, įgyta dėstytojo – trenerio kvalifikacija. Mokytoja turi 28 metų darbo patirtį su vaikais.

Ignas Barkauskas – neformaliojo švietimo mokytojas, baigė Lietuvos edukologijos universitetą,

įgytas sporto bakalauro laipsnis ir mokytojo kvalifikacija. Mokytojas turi 4 metų darbo patirtį su

vaikais.

Jurga Simonavičienė – neformaliojo švietimo mokytoja, baigė Lietuvos kūno kultūros akademiją,

įgytas sporto bakalauro laipsnis, mokytojo kvalifikacija. Mokytoja turi 10 metų darbo patirtį su

vaikais.

Renata Kveinytė – neformaliojo švietimo mokytoja, baigė Lietuvos kūno kultūros institutą, įgytą

kūno kultūros mokytojo kvalifikacija. Mokytoja turi 21metų darbo patirtį su vaikais.

Liucija Balsienė – neformaliojo švietimo mokytoja, baigė Vilniaus LTSR valstybinį pedagoginį

institutą, įgyta geografijos ir fizinio auklėjimo mokytojo kvalifikacija. Mokytoja turi 6 metų

darbo patirtį.

Nijolė Laisvutė Gaidulytė – neformaliojo švietimo mokytoja, baigė Vilniaus valstybinį V.

Kapsuko universitetą ir įgijo istoriko, istorijos ir visuomenės mokslų dėstytojo kvalifikaciją. Nuo

2004 metų turi papildomojo ugdymo metodininko kvalifikacinę kategoriją. N. Gaidulytė turi

daugiau kaip 24 m. pedagoginio darbo patirtį.


Mokytojų kvalifikacija

Programą įgyvendina Lietuvos vaikų ir jaunimo centro neformaliojo švietimo mokytojai sukaupę

didelę mokymo plaukti patirtį dirbant su vaikais ir jaunuoliais:

Lina Miežienė - neformaliojo švietimo mokytoja - ekspertė, LTSR valstybiniame pedagoginiame

institute įgijusi geografijos ir fizinio lavinimo mokytojos kvalifikaciją. Mokytoja turi 28 metų

darbo patirtį.

Rasa Pabrėžaitė - neformaliojo švietimo mokytoja baigusi Lietuvos valstybinį kūno kultūros

institutą, įgyta dėstytojo - trenerio kvalifikacija. Mokytoja turi 23 metų darbo patirtį su vaikais.

Žana Skridlienė – neformaliojo švietimo mokytoja, baigė Vilniaus LTSR valstybinis pedagoginį

institutą, įgyta geografijos ir fizinio lavinimo mokytojo kvalifikacija. Mokytoja turi 22 metų

darbo patirtį su vaikais.

Diana Kindurienė – neformaliojo švietimo mokytoja, baigė Vilniaus LTSR valstybinį pedagoginį

institutą, įgyta geografijos ir fizinio auklėjimo mokytojo kvalifikacija. Mokytoja turi 28 metų

darbo patirtį.

Gerūta Griciuvienė - neformaliojo švietimo mokytoja, baigė Vilniaus LTSR valstybinį

pedagoginį institutą, įgyta geografijos ir fizinio auklėjimo mokytojo kvalifikacija. Mokytoja turi

31 metų darbo patirtį.

Rita Jonušienė – neformaliojo švietimo mokytoja, baigė Lietuvos valstybinis kūno kultūros

institutą, įgyta dėstytojo – trenerio kvalifikacija. Mokytoja turi 28 metų darbo patirtį su vaikais.

Ignas Barkauskas – neformaliojo švietimo mokytojas, baigė Lietuvos edukologijos universitetą,

įgytas sporto bakalauro laipsnis ir mokytojo kvalifikacija. Mokytojas turi 4 metų darbo patirtį su

vaikais.

Jurga Simonavičienė – neformaliojo švietimo mokytoja, baigė Lietuvos kūno kultūros akademiją,

įgytas sporto bakalauro laipsnis, mokytojo kvalifikacija. Mokytoja turi 10 metų darbo patirtį su

vaikais.

Renata Kveinytė – neformaliojo švietimo mokytoja, baigė Lietuvos kūno kultūros institutą, įgytą

kūno kultūros mokytojo kvalifikacija. Mokytoja turi 21metų darbo patirtį su vaikais.

Liucija Balsienė – neformaliojo švietimo mokytoja, baigė Vilniaus LTSR valstybinį pedagoginį

institutą, įgyta geografijos ir fizinio auklėjimo mokytojo kvalifikacija. Mokytoja turi 6 metų

darbo patirtį.

Nijolė Laisvutė Gaidulytė – neformaliojo švietimo mokytoja, baigė Vilniaus valstybinį V.

Kapsuko universitetą ir įgijo istoriko, istorijos ir visuomenės mokslų dėstytojo kvalifikaciją. Nuo

2004 metų turi papildomojo ugdymo metodininko kvalifikacinę kategoriją. N. Gaidulytė turi

daugiau kaip 24 m. pedagoginio darbo patirtį.


Lankančiųjų amžius: 6–14 m.
Viso vietų: 150