Mokymas plaukti


Veiklos tipas: Būrelis
Veiklos sritis ir rūšis: Sportas
Telefonas: +37052733333
El. pastas: info@lvjc.lt
Kaina: 61.00 € mėnesiui
Programos kaina, pasinaudojant neformalaus ugdymo krepšeliu 46.00 € mėnesiui
Programa akredituota

Pagrindinis būrelio uždavinys padėti tobulinti vaikų asmenybę ir ugdyti drąsų, aktyvų visuomenės narį. Vaikai mokydamiesi ir tobulindami sportinius plaukimo stilius, taip pat mokosi savarankiškumo, bendradarbiavimo, geriau pažįsta save bei objektyviai vertina savo galimybes. Mokosi gerbti save ir savo grupės narius. Užsiėmimų metu, mokiniai tobulina taisyklingą kvėpavimą, plaukimą suderinus rankų ir kojų judesius. Ugdytiniai mokslo metų eigoje išmoks atpažinti bei taisyklingai plaukti keturiais sportiniais stiliais, supras saugaus elgesio reikšmę ir bus atsakingi už savo poelgius. Pamokų metu vaikai atlieka įvairias užduotis, kurios padeda jiems tobulinti judesius bei tobulėti kaip asmenybėms. Kas kelias pamokas fiksuodami plaukimo laiką atitinkamu stiliumi, siekia geresnių rezultatų. Mokosi pastebėti daromas klaidas, analizuoti ir padėti savo draugams gerinti rezultatus. Mokslo metų pabaigoje ugdytiniai sugebės per vieną pamoką nuplaukti virš kilometro su keliais trumpais sustojimais arba be sustojimų.


Vaikų pažangos skatinimas, vertinimas ir įsivertinimas

Kiekvienas ugdytinis vertina savo asmeninę pažangą kiekvieno užsiėmimo metu pagal išsikeltus mokymosi tikslus. Savo pažangą jis gali pamatyti atlikdamas įvairias individualias ir grupines užduotis. Pažangą padeda pamatyti ir kiti grupės nariai, kurie skatinami palaikyti vienas kitą ir padrąsinti kylant sunkumams. O kartu pažanga yra aptariama kartu su neformaliojo švietimo mokytoju, duodant grįžtamąjį ryšį ugdytiniui.

Dalykinių kompetencijų vertinimas: plaukimo bei išbuvimo po vandeniu laiko matavimas, atliekamų judesių taisyklingumas, šuolių technika ir aukštis, saugumo taisyklių išmanymas. Jėgos bei ištvermės pratimų didinimas ir perėjimas į sudėtingesnius lygius. Kartą per mėnesį užfiksuojami dalyvių rezultatai ir palyginami su praeito mėnesio rezultatais. Aptariamos tobulėjimo galimybės. Pagal galimybes ugdytinių atliekami pratimai yra filmuojami ir analizuojami kartu su jais.

Dalyvių motyvavimas vyksta nuoširdaus pokalbio pagalba, kai išsiaiškinami lūkesčiai, įvertinami pasiekimai ir kiek, bei ko trūksta iki geresnio rezultato. Atsižvelgiant į vaikų asmenybes, kiekvienas motyvuojamas konkurencijos ir/arba palyginimo su savo asmeniniais pasiekimais pagalba.

Ugdytinių pažanga įvertinama ir apdovanojimais: medaliais, diplomais, atminimo prizais, vardiniais prizais, kvalifikaciniais pažymėjimais.


Mokytojų kvalifikacija

Programą įgyvendina Lietuvos vaikų ir jaunimo centro neformaliojo švietimo mokytojai sukaupę

didelę mokymo plaukti patirtį dirbant su vaikais ir jaunuoliais:

Lina Miežienė - neformaliojo švietimo mokytoja - ekspertė, LTSR valstybiniame pedagoginiame

institute įgijusi geografijos ir fizinio lavinimo mokytojos kvalifikaciją. Mokytoja turi 28 metų

darbo patirtį.

Rasa Pabrėžaitė - neformaliojo švietimo mokytoja baigusi Lietuvos valstybinį kūno kultūros

institutą, įgyta dėstytojo - trenerio kvalifikacija. Mokytoja turi 23 metų darbo patirtį su vaikais.

Žana Skridlienė – neformaliojo švietimo mokytoja, baigė Vilniaus LTSR valstybinis pedagoginį

institutą, įgyta geografijos ir fizinio lavinimo mokytojo kvalifikacija. Mokytoja turi 22 metų

darbo patirtį su vaikais.

Diana Kindurienė – neformaliojo švietimo mokytoja, baigė Vilniaus LTSR valstybinį pedagoginį

institutą, įgyta geografijos ir fizinio auklėjimo mokytojo kvalifikacija. Mokytoja turi 28 metų

darbo patirtį.

Gerūta Griciuvienė - neformaliojo švietimo mokytoja, baigė Vilniaus LTSR valstybinį

pedagoginį institutą, įgyta geografijos ir fizinio auklėjimo mokytojo kvalifikacija. Mokytoja turi

31 metų darbo patirtį.

Rita Jonušienė – neformaliojo švietimo mokytoja, baigė Lietuvos valstybinis kūno kultūros

institutą, įgyta dėstytojo – trenerio kvalifikacija. Mokytoja turi 28 metų darbo patirtį su vaikais.

Ignas Barkauskas – neformaliojo švietimo mokytojas, baigė Lietuvos edukologijos universitetą,

įgytas sporto bakalauro laipsnis ir mokytojo kvalifikacija. Mokytojas turi 4 metų darbo patirtį su

vaikais.

Jurga Simonavičienė – neformaliojo švietimo mokytoja, baigė Lietuvos kūno kultūros akademiją,

įgytas sporto bakalauro laipsnis, mokytojo kvalifikacija. Mokytoja turi 10 metų darbo patirtį su

vaikais.

Renata Kveinytė – neformaliojo švietimo mokytoja, baigė Lietuvos kūno kultūros institutą, įgytą

kūno kultūros mokytojo kvalifikacija. Mokytoja turi 21metų darbo patirtį su vaikais.

Liucija Balsienė – neformaliojo švietimo mokytoja, baigė Vilniaus LTSR valstybinį pedagoginį

institutą, įgyta geografijos ir fizinio auklėjimo mokytojo kvalifikacija. Mokytoja turi 6 metų

darbo patirtį.

Nijolė Laisvutė Gaidulytė – neformaliojo švietimo mokytoja, baigė Vilniaus valstybinį V.

Kapsuko universitetą ir įgijo istoriko, istorijos ir visuomenės mokslų dėstytojo kvalifikaciją. Nuo

2004 metų turi papildomojo ugdymo metodininko kvalifikacinę kategoriją. N. Gaidulytė turi

daugiau kaip 24 m. pedagoginio darbo patirtį.


Mokytojų kvalifikacija

Programą įgyvendina Lietuvos vaikų ir jaunimo centro neformaliojo švietimo mokytojai sukaupę

didelę mokymo plaukti patirtį dirbant su vaikais ir jaunuoliais:

Lina Miežienė - neformaliojo švietimo mokytoja - ekspertė, LTSR valstybiniame pedagoginiame

institute įgijusi geografijos ir fizinio lavinimo mokytojos kvalifikaciją. Mokytoja turi 28 metų

darbo patirtį.

Rasa Pabrėžaitė - neformaliojo švietimo mokytoja baigusi Lietuvos valstybinį kūno kultūros

institutą, įgyta dėstytojo - trenerio kvalifikacija. Mokytoja turi 23 metų darbo patirtį su vaikais.

Žana Skridlienė – neformaliojo švietimo mokytoja, baigė Vilniaus LTSR valstybinis pedagoginį

institutą, įgyta geografijos ir fizinio lavinimo mokytojo kvalifikacija. Mokytoja turi 22 metų

darbo patirtį su vaikais.

Diana Kindurienė – neformaliojo švietimo mokytoja, baigė Vilniaus LTSR valstybinį pedagoginį

institutą, įgyta geografijos ir fizinio auklėjimo mokytojo kvalifikacija. Mokytoja turi 28 metų

darbo patirtį.

Gerūta Griciuvienė - neformaliojo švietimo mokytoja, baigė Vilniaus LTSR valstybinį

pedagoginį institutą, įgyta geografijos ir fizinio auklėjimo mokytojo kvalifikacija. Mokytoja turi

31 metų darbo patirtį.

Rita Jonušienė – neformaliojo švietimo mokytoja, baigė Lietuvos valstybinis kūno kultūros

institutą, įgyta dėstytojo – trenerio kvalifikacija. Mokytoja turi 28 metų darbo patirtį su vaikais.

Ignas Barkauskas – neformaliojo švietimo mokytojas, baigė Lietuvos edukologijos universitetą,

įgytas sporto bakalauro laipsnis ir mokytojo kvalifikacija. Mokytojas turi 4 metų darbo patirtį su

vaikais.

Jurga Simonavičienė – neformaliojo švietimo mokytoja, baigė Lietuvos kūno kultūros akademiją,

įgytas sporto bakalauro laipsnis, mokytojo kvalifikacija. Mokytoja turi 10 metų darbo patirtį su

vaikais.

Renata Kveinytė – neformaliojo švietimo mokytoja, baigė Lietuvos kūno kultūros institutą, įgytą

kūno kultūros mokytojo kvalifikacija. Mokytoja turi 21metų darbo patirtį su vaikais.

Liucija Balsienė – neformaliojo švietimo mokytoja, baigė Vilniaus LTSR valstybinį pedagoginį

institutą, įgyta geografijos ir fizinio auklėjimo mokytojo kvalifikacija. Mokytoja turi 6 metų

darbo patirtį.

Nijolė Laisvutė Gaidulytė – neformaliojo švietimo mokytoja, baigė Vilniaus valstybinį V.

Kapsuko universitetą ir įgijo istoriko, istorijos ir visuomenės mokslų dėstytojo kvalifikaciją. Nuo

2004 metų turi papildomojo ugdymo metodininko kvalifikacinę kategoriją. N. Gaidulytė turi

daugiau kaip 24 m. pedagoginio darbo patirtį.


Lankančiųjų amžius: 6–19 m.
Viso vietų: 825

Plaukimo programa skirta moksleiviams, turintiems pradinius plaukimo įgūdžius ir norintiems

tobulėti.