Mokyklinio amžiaus vaikų sportinė veikla – krepšinio užsiėmimai


Programa galiojo iki: 2018-06-30
Veiklos tipas: Būrelis
Veiklos sritis ir rūšis: Sportas
Telefonas: 8 5 27 86353
Kaina: 85.00 € mėnesiui
Programos kaina, pasinaudojant neformalaus ugdymo krepšeliu 70.00 € mėnesiui
Programa neakredituota

Programos esmė – organizuoti mokyklinio amžiaus vaikams krepšinio užsiėmimus, siekiant vaikus užimti, skatinti sveiką gyvenimo būdą ir sportinį aktyvumą, ugdyti pozityvią socializaciją ir gebėjimus.

   Užsiėmimai organizuojami grupėmis. Pagrindinės ugdymo formos yra šios: teorinės ir praktinės mokomosios pratybos treniruotėse ir sporto stovyklose, dalyvavimas varžybose. Taip pat organizuojami sporto renginiai, pramoginės veiklos, išvykos, diskusijos, testai. Užsiėmimai organizuojami laisvalaikiu – po pamokų, poilsio ir švenčių dienomis, per atostogas. Užsiėmimai vyksta penkias dienas per savaitę. Užsiėmimo minimali trukmė – 45 minutės, maksimali – 90 minučių. Į šį skaičių įeina ir kalendorinių varžybų laikas.

   Veiklų organizatoriaus patirtis, socialinė orientacija, materialinė bazė (sportavimo vieta, įranga, priemonės ir kt.), programos vykdytojų kvalifikacija ir kompetencijos užtikrina atvirą, ramią, kūrybingą, vaikų ir trenerių ugdymuisi palankią aplinką, kurioje:

   - sudarytos sąlygos vaikų užimtumui, pozityviam laisvalaikiui;

   - sudarytos sąlygos siekti individualių ir grupės sportinių pasiekimų;

   - ugdomos asmeninės, socialinės, iniciatyvumo ir kūrybingumo, komunikavimo, pažinimo, mokėjimo mokytis kompetencijos;

   - ugdomas bendruomeniškumas – vaikai, jų tėveliai (globėjai, rūpintojai), treneriai, kiti užsiėmimų procese dalyvaujantys asmenys skatinami bendradarbiauti, stiprinti emocinius santykius, kurti ir puoselėti tradicijas, bendruomenės renginius.


Vaikų pažangos skatinimas, vertinimas ir įsivertinimas

Kartą per mėnesį rengiame susirinkimus, kurių metu keliame naujus uždavinius sau, aptariame įgyvendintą progresą, analizuojame video medžiagą, nagrinėjame ką atliekame gerai, ką sieksime tobulinti. Sportininkai nuolatos siekia kuo daugiau rungtyniauti, kuo daugiau laiko praleisti aikštėje varžantis su sportininkais iš kitų komandų, miestų ar šalių. Sudarome daugiau nei vieną komandą, kad visi galėtų pakankamai gauti laiko varžybų metu. Progresas vertinamas ne lyginant su kitais, bet labiau kiekvieno asmeninis patobulėjimas bei nuoširdus ir pilnas energijos atsidavimas treniruočių metu. Be abejo, pasiektos pergalės prieš varžovus leidžia išsamiau susivokti progresą, patobulėjimą bei įgūdžių lavinimosi mąstus.


Mokytojų kvalifikacija

Treneris (žaidimo treneris) Tomas Keršis

Išsilavinimas ir kvalifikacija:

aukštasis išsilavinimas (Saint Vincent College, 2000 m.)

pedagogo profesinė kvalifikacija (Mykolo Romerio universitetas, 2015 m.)

išklausęs pedagoginių-psichologinių žinių kurso programą (Kauno pedagogų kvalifikacijos centras, 2014 m.)

Patirtis:

buvęs JAV studentų lygos krepšininkas – 5 metai

buvęs profesionalus krepšininkas (tame tarpe aukščiausioje Lietuvos lygoje LKL) – 6 metai

krepšinio trenerio patirtis Kanadoje, Anglijoje bei Lietuvoje – 9 metai

nuolatinis LKF krepšinio trenerių asociacijos renginių / seminarų lankytojas bei dėstytojas – 5 metai

Treneris (fizinio parengimo treneris) Arinijus Veiknys

buvęs šuolininkas į aukštį, Lietuvos normatyvų rekordininkas

fizinio parengimo trenerio patirtis – 11 metų


Mokytojų kvalifikacija

Treneris (žaidimo treneris) Tomas Keršis

Išsilavinimas ir kvalifikacija:

aukštasis išsilavinimas (Saint Vincent College, 2000 m.)

pedagogo profesinė kvalifikacija (Mykolo Romerio universitetas, 2015 m.)

išklausęs pedagoginių-psichologinių žinių kurso programą (Kauno pedagogų kvalifikacijos centras, 2014 m.)

Patirtis:

buvęs JAV studentų lygos krepšininkas – 5 metai

buvęs profesionalus krepšininkas (tame tarpe aukščiausioje Lietuvos lygoje LKL) – 6 metai

krepšinio trenerio patirtis Kanadoje, Anglijoje bei Lietuvoje – 9 metai

nuolatinis LKF krepšinio trenerių asociacijos renginių / seminarų lankytojas bei dėstytojas – 5 metai

Treneris (fizinio parengimo treneris) Arinijus Veiknys

buvęs šuolininkas į aukštį, Lietuvos normatyvų rekordininkas

fizinio parengimo trenerio patirtis – 11 metų


Lankančiųjų amžius: 17–18 m.
Viso vietų: 20