Moki žodį - žinai kelią


Programa galiojo iki: 2021-08-31
Veiklos tipas: Būrelis
Veiklos sritis ir rūšis: Kalbos
Telefonas: +37052457441
Programa akredituota

Programa sudaryta iš trijų dalių: Aš ir pasaulis, Socialinis gyvenimas,  Darbas ir studijos. Neformalaus ugdymo metu pagal šią programą paaugliai kalbės apie keliones, turizmą, savo bei svečias šalis, bendravimo aspectus socialinėje erdvėje, studijas savoje šalyje ir svetur ir kt. Visos temos bus pateiktos patraukliomis formomis, pasitelkiant žaidybinius bei vaidybinius elementus, lyginimo bei analizės metodus. Mokiniai ieškos medžiagos, ruoš pateiktis, mokysis viešojo kalbėjimo. Visa tai vystys jų asmenines bei dalykines kompetencijas.


Vaikų pažangos skatinimas, vertinimas ir įsivertinimas

Vaikams bus rengiami įvairūs konkursai, viktorinos, varžybos, darbų parodėlės, mokiniai bus skatinami įvairiais prizais, pagyrimais. Mokymasis orientuotas į sėkmę. Mokytoja vertins ne tiek žodinės raiškos, bet ir socialinio bendravimo rezultatus.


Lankančiųjų amžius: 12–17 m.

Tvarkaraščius ir vykdymo vietas rasite pagal paiešką nuorodoje https://www.emokykla.lt/neformalus/edukacija/programos-mokiniams/vilniaus-miesto-savivaldybe/461