Mokausi būti vairuotoju


Programa galiojo iki: 2021-08-31
Veiklos tipas: Būrelis
Veiklos sritis ir rūšis: Saugus eismas
Telefonas: +37061597159
El. pastas: info@arv-auto.lt
Programa akredituota

Būrelyje mokiniai:

* supažindinami su eismą keliais reglamentuojančiais teisės aktais (Saugaus eismo automobilių keliais įstatymu, Kelių eismo taisyklėmis ir kt.)

* skatinami vykdyti KET reikalavimus,

* siekiama, kad jaunimas domėtųsi teisėsauga, policijos veikla, eismo organizavimo ir saugumo problemomis,

* pagalba užtikrinti eismo tvarką prie mokinių ugdymo įstaigų,

* mokomi ne tik nustatyti techninės priemonės gedimus, juos šalinti, bet ir vairuotojo etikos bei vairavimo kultūros,

* populiarins saugaus eismo veiklą, dalyvaudami įvairaus lygio varžybose (miesto, respublikinėse, tarptautinėse).


Vaikų pažangos skatinimas, vertinimas ir įsivertinimas

Kiekvieno užsiėmimo metu mokinių motyvacija bus skatinama pozityviu grįžtamuoju ryšiu, mokytojo palaikymu. Mokiniai bus skatinami palaikyti ir motyvuoti vienas kitą. Vertinama individuali mokinio pažanga-mokinio dabartiniai pasiekimai lyginami su ankstesniaisiais. Ugdymo metu derinami formuojamasis (galimybė mokytojui ir mokiniams geranoriškai bendradarbiauti –mokytojas stebės mokinių veiklas, klausinės, komentuos, paskatins, teiks savo pastebėjimus, išskirs teigiamus dalykus, pagirs už individualią pažangą, skatins pačius įsivertinti) ir diagnostinis ( dalyvavimas įvairiuose varžybose, konkursuose, viktorinose) vertinimo tipai. Įvykdžius programą bus naudojamas apibendrinamasis vertinimas, kurio metu savo refleksijose mokiniai aptars savo pojūčius, veiklos rezultatus, asmeninius pasiekimus, išsakys, kokias naujas žinias ir supratimą įgijo būrelio veiklos proceso metu.


Mokytojų kvalifikacija

Valdas Šlepikas aukšasis universitetinis, inžnierius mechanikas, vairuotojų mokytojas, profesijos mokytojas, pedagoginių – psichologinių žinių 120 val. kursas

Liudas Albinas Kuliavas aukštasis universitetinis, inžnierius mechanikas, vairuotojų mokytojas, profesijos mokytojas, docentas

Robertas Litvaitis aukštasis universitetinis, inžnierius mechanikas, vairuotojų mokytojas, profesijos mokytojas, pedagoginių – psichologinių žinių 120 val. kursas

Mindaugas Vilkickas aukštasis universitetinis, inžnierius mechanikas, vairuotojų mokytojas, profesijos mokytojas, pedagoginių – psichologinių žinių 120 val. kursas

Edvardas Vanagas aukštasis, inžnierius mechanikas, vairuotojų mokytojas, profesijos mokytojas, pedagoginių – psichologinių žinių 120 val. kursas

Vytenis Gudaitis aukštasis universitetinis, inžnierius mechanikas, vairuotojų mokytojas, profesijos mokytojas, pedagoginių – psichologinių žinių 120 val. kursas

Lina Šembergė aukštasis universitetinis, verslo administratorius ir vadybininkas, mokytojas(mokytojo kvalifikacija), automobilių transporto inžinierius, žmogaus saugos mokytojas, vairuotojų mokytojas ir vairavimo instruktorius, neformalaus švietimo pedagogas ekspertas

Nijolė Dilevičienė aukštasis universitetinis, fizikos mokytoja, neformalaus švietimo pedagogas ekspertas


Mokytojų kvalifikacija

Valdas Šlepikas aukšasis universitetinis, inžnierius mechanikas, vairuotojų mokytojas, profesijos mokytojas, pedagoginių – psichologinių žinių 120 val. kursas

Liudas Albinas Kuliavas aukštasis universitetinis, inžnierius mechanikas, vairuotojų mokytojas, profesijos mokytojas, docentas

Robertas Litvaitis aukštasis universitetinis, inžnierius mechanikas, vairuotojų mokytojas, profesijos mokytojas, pedagoginių – psichologinių žinių 120 val. kursas

Mindaugas Vilkickas aukštasis universitetinis, inžnierius mechanikas, vairuotojų mokytojas, profesijos mokytojas, pedagoginių – psichologinių žinių 120 val. kursas

Edvardas Vanagas aukštasis, inžnierius mechanikas, vairuotojų mokytojas, profesijos mokytojas, pedagoginių – psichologinių žinių 120 val. kursas

Vytenis Gudaitis aukštasis universitetinis, inžnierius mechanikas, vairuotojų mokytojas, profesijos mokytojas, pedagoginių – psichologinių žinių 120 val. kursas

Lina Šembergė aukštasis universitetinis, verslo administratorius ir vadybininkas, mokytojas(mokytojo kvalifikacija), automobilių transporto inžinierius, žmogaus saugos mokytojas, vairuotojų mokytojas ir vairavimo instruktorius, neformalaus švietimo pedagogas ekspertas

Nijolė Dilevičienė aukštasis universitetinis, fizikos mokytoja, neformalaus švietimo pedagogas ekspertas


Lankančiųjų amžius: 14–18 m.

Tvarkaraščius ir vykdymo vietas rasite pagal paiešką nuorodoje https://www.emokykla.lt/neformalus/edukacija/programos-mokiniams/vilniaus-miesto-savivaldybe/461