Modernaus šokio studija vaikams


Veiklos tipas: Būrelis
Veiklos sritis ir rūšis: Šokis
Telefonas: +37052733333
El. pastas: info@lvjc.lt
Kaina: 28.00 € mėnesiui
Programos kaina, pasinaudojant neformalaus ugdymo krepšeliu 13.00 € mėnesiui
Programa akredituota

Užsiėmimai skirti 6 – 12 m. vaikams. Improvizacija – tai netikėtas, laisvas kūrybinės energijos ir galios panaudojimas konkrečioje situacijoje ar aplinkybėse. Improvizacijos tikslas yra išvystyti individualumą, savitą unikalią techniką bei šokėjo asmenybės išraišką. Įvaldžius atitinkamą improvizacijos lygį toliau bus planuojamas darbas su grupe bei partneriu (kontaktinė improvizacija). Improvizacija skatins kūrybiškai mąstyti, ieškoti išeičių iš įvairių situacijų, vaikai turės galimybę pažinti savo kūno judėjimą, patys kurs judesius. Tyrinėjimo procese akcentuojami natūralūs judesiai (ėjimas, bėgimas, šuoliukai, sukiniai, vertimasis, lenkimasis). Užsiėmimo pagrindas – šiuolaikinis šokis, todėl pamokų metu mokiniai susipažins su šiuolaikinio šokio samprata bei judesiais. Tobulinant plastiškumą, bei individualius šokio sugebėjimus mokinsimės įdomių šokio kompozicijų. Užsiėmimai yra testiniai, pradedantieji mokysis modernaus šokio pagrindus, opažengusiųjų grupėje mokiniai toliau tobulins modernaus šokio žinias ir patys kurs kompozicijas. Ugdomi gebėjimai – bendradarbiavimas, bendravimas, kūrybiškumas, saves pažinimas. 


Vaikų pažangos skatinimas, vertinimas ir įsivertinimas

Mokiniai skatinami pasirodyti, pristatyti savo kompozicijas kitiems žmonėms, taigi organizuojami koncertai, šokio festivaliai, kurių metu mokiniai parodo ką jie išmoko, ar ką sukūrė, tokiu būdu skatinama motyvacija. Mokiniai įsivertina save žodžiu, mokytojas užsirašo mokinio pažangumą, pastebėjimus. Mokiniai kiekvienos pamokos pabaigoje mokiniai reflektuoja. Visiems sėkmingai baigusiems programą dalyviams bus išduoti pažymėjimai, paliudijantys, kokias kompetencijas vaikai ugdė ir ko išmoko programos metu.


Mokytojų kvalifikacija

Monika Parniauskaitė - Lietuvos Edukologijos universiteto šokio pedagogikos bakalauro laipsnis, pedagogo kvalifikacija. 4 m. patirtis neformaliąjąme ugdyme, pradėtos Švietimo vadybos magistrantūros studijos LEU. Daugelio šiuolaikinio šokio dalyvė. Pabaigta Grigiškių meno mokykla, šokio skyrius. Monika Parniauskaitė – modernaus šokio mylėtoja ir mokytoja, ypatingai besidominti improvizacija bei šokio terapija. Naujų žinių Monika nuolat semiasi seminaruose ir visą savo patirtį bei gėrį, kurį duoda šokis, nori perteikti kitiems.


Mokytojų kvalifikacija

Monika Parniauskaitė - Lietuvos Edukologijos universiteto šokio pedagogikos bakalauro laipsnis, pedagogo kvalifikacija. 4 m. patirtis neformaliąjąme ugdyme, pradėtos Švietimo vadybos magistrantūros studijos LEU. Daugelio šiuolaikinio šokio dalyvė. Pabaigta Grigiškių meno mokykla, šokio skyrius. Monika Parniauskaitė – modernaus šokio mylėtoja ir mokytoja, ypatingai besidominti improvizacija bei šokio terapija. Naujų žinių Monika nuolat semiasi seminaruose ir visą savo patirtį bei gėrį, kurį duoda šokis, nori perteikti kitiems.


Lankančiųjų amžius: 7–12 m.
Viso vietų: 24

Dalyvaujant veikloje reikia turėti šokio arba sportinę nevaržančią judesių aprangą.