Modernaus šokio studija vaikams


Veiklos tipas: Būrelis
Veiklos sritis ir rūšis: Šokis
Telefonas: 85276572
Kaina: 14.48 € mėnesiui
Programos kaina, pasinaudojant neformalaus ugdymo krepšeliu 14.48 € mėnesiui
Programa neakredituota

Užsiėmimai skirti 6 – 12 m. vaikams. Improvizacija – tai netikėtas, laisvas kūrybinės energijos ir galios panaudojimas konkrečioje situacijoje ar aplinkybėse. Improvizacijos tikslas yra išvystyti individualumą, savitą unikalią techniką bei šokėjo asmenybės išraišką. Įvaldžius atitinkamą improvizacijos lygį toliau bus planuojamas darbas su grupe bei partneriu (kontaktinė improvizacija).  Improvizacija skatins kūrybiškai mąstyti, ieškoti išeičių iš įvairių situacijų, vaikai turės galimybę pažinti savo kūno judėjimą, patys kurs judesius. Tyrinėjimo procese akcentuojami natūralūs judesiai (ėjimas, bėgimas, šuoliukai, sukiniai, vertimasis, lenkimasis). Užsiėmimo pagrindas – šiuolaikinis šokis, todėl pamokų metu mokiniai susipažins su šiuolaikinio šokio samprata bei judesiais. Tobulinant plastiškumą, bei individualius šokio sugebėjimus mokinsimės įdomių šokio kompozicijų. Užsiėmimai yra testiniai, pradedantieji mokysis modernaus šokio pagrindus, opažengusiųjų grupėje mokiniai toliau tobulins  modernaus šokio žinias ir  patys kurs kompozicijas. Ugdomi gebėjimai – bendradarbiavimas, bendravimas, kūrybiškumas, saves pažinimas.


Vaikų pažangos skatinimas, vertinimas ir įsivertinimas

Mokiniai skatinami pasirodyti, pristatyti savo kompozicijas kitiems žmonėms, taigi organizuojami koncertai, šokio festivaliai, kurių metu mokiniai parodo ką jie išmoko, ar ką sukūrė, tokiu būdu skatinama motyvacija. Mokiniai įsivertina save žodžiu, mokytojas užsirašo mokinio pažangumą, pastebėjimus. Mokiniai kiekvienos pamokos pabaigoje mokiniai reflektuoja.


Mokytojų kvalifikacija

Lietuvos Edukologijos universiteto šokio pedagogikos bakalauro laipsnis, pedagogo kvalifikacija. 4 m. patirtis neformaliajame ugdyme, pradėtos Švietimo vadybos magistrantūros studijos LEU. Daugelio šiuolaikinio šokio dalyvė. Pabaigta Grigiškių meno mokykla, šokio skyrius.


Mokytojų kvalifikacija

Lietuvos Edukologijos universiteto šokio pedagogikos bakalauro laipsnis, pedagogo kvalifikacija. 4 m. patirtis neformaliajame ugdyme, pradėtos Švietimo vadybos magistrantūros studijos LEU. Daugelio šiuolaikinio šokio dalyvė. Pabaigta Grigiškių meno mokykla, šokio skyrius.


Lankančiųjų amžius: 6–12 m.