Mobiliųjų aplikacijų kūrimas Vilniaus m.


Programa galiojo iki: 2021-08-31
Veiklos tipas: Būrelis
Veiklos sritis ir rūšis: Informacinės technologijos
Telefonas: +37068547445
El. pastas: ingaz@vipt.lt
Programa akredituota

Augant informacinių technologijų apsuptyje, didėjant informacinių technologijų priemonių įvairovei vaikams naudinga ir tikslinga būti ne tik vartotojais bet ir kūrėjais. Programos paskirtis – plėtoti mokinių informacinių technologijų įgūdžius, supažindinti juos su mobiliųjų aplikacijų kūrimo technologijomis, ugdyti loginį, kritinį mąstymą bei kūrybiškumą. Programoje dalyvaujantys 5 – 12 klasių moksleiviai, susipažins su mobiliųjų aplikacijų kūrimo aplinkomis. Mokysis kurti mobiliąsias aplikacijas. Savo žinias įtvirtins projektinio darbo metu, kurdami mobilią aplikaciją pasirinkta arba mokytojo pasiūlyta tema. Parengta mobili aplikacija bus publikuojama. Mokymų programą sudaro 72 valandos. 56 val. skirtos teorinių ir praktinių žinių bei įgūdžių formavimui, dirbant su App Inventor ir Android Studio programomis. 16 valandų skirta projektinių darbų įgyvendinimui. Programos įgyvendinimo metu moksleiviai: ● Susipažins su mobilių įrenginių operacinėmis sistemomis. ● Susipažins su mobilių aplikacijų kūrimo programavimo kalbomis. ● Kurs nesudėtingas mobiliąsias aplikacijas su App Inventor ir Android Studio programomis. ● Susipažins su projektinio darbo įgyvendinimo ypatumais. Testuos ir publikuos mobiliąsias aplikacijas.


Lankančiųjų amžius: 11–18 m.

Tvarkaraščius ir vykdymo vietas rasite pagal paiešką nuorodoje https://www.emokykla.lt/neformalus/edukacija/programos-mokiniams/vilniaus-miesto-savivaldybe/461