Merginų klubas „Versliukas ant kulniukų“


Veiklos tipas: Būrelis
Veiklos sritis ir rūšis: Kita
Telefonas: +37065520555
Kaina: Nemokamai
Programa neakredituota

Programa gimė bendraujant su jaunimu. Kalbėdami su jaunuoliais, stebėdami juos, matome, kad greitai besikeičiančiame pasaulyje reikia daug tvirtumo nepasiduoti sumaiščiai, išlaikyti ryšį su savo vidiniu pasauliu. Mūsų nuomone, merginos paauglystės laikotarpiu yra jautriausia visuomenės grupė. Pagrindinis šio raidos etapo uždavinys – tapatumo formavimasis, o šiuolaikiniame pasaulyje moteris turi labai platų vaidmenų pasirinkimą. Dvidešimt pirmajame amžiuje „moteris“ nėra tolygu „namų šeimininkei“. Mes esame visuomenės veikėjos, prezidentės, verslininkės, mamos, menininkės... Bręstančiai moteriai labai lengva pasimesti šioje pasirinkimo laisvėje. „Versliuką ant kulniukų“ kūrėme norėdamos padėti merginai suprasti savo pasirinkimo platumą ir atrasti unikalią sėkmės formulę. „Versliukas ant kulniukų“ programa merginoms apie moteriškumą. Ją sudaro 3 dalys: „moterų sėkmės istorijos“; „aš esu ypatinga“; „viena ir su kitais“. Manome, kad efektyviausias pažinimo būdas yra per asmeninę patirtį. Asmeniškai susidurdamos su sėkmingų ir laimingų moterų gyvenimo istorijomis merginos gali stebėti sėkmingo gyvenimo scenarijų ir patikėti savo sėkmės galimybe.


Vaikų pažangos skatinimas, vertinimas ir įsivertinimas

Programos vertinimas vyks taikant „grįžtamojo ryšio“ metodą ir rengiant merginų saviugdos planą.


Mokytojų kvalifikacija

Išsilavinimas ir kvalifikacija Edukologijos magistras. Mykolo Riomerio universitetas, Socialinės politikos fakultetas, universitetinės studijos. Antroji pakopa. VII kvalifikacijos lygis pagal LKS. Edukologijos profesinio bakalauro kvalifikacijos laipsnis, socialinio pedagogo profesinė kvalifikacija. Vilniaus Kolegija, Pedagogikos Fakultetas. Aukštojo mokslo neuniversitetinių studijų programa – Socialinė Pedagogika; Specializacija – darbas su rizikos grupės vaikais. Prevencinių projektų organizavimas ir vedimas. 2009 m. balandžio 29 d. gavau Vilniaus miesto savivaldybės administracijos kultūros ir ugdymo departamento padėką už nuoširdų ir kūrybingą darbą, aktyvią veiklą įgyvendinant prevencinį projektą „Kai mūsų širdys plaka išvien“. 2011 m. kovo 24 d. kordinavau mokinių pranešimo parengimą mokynių konferencijai „Patyčioms - STOP!“ 2012 m. spalio 24 d. Iki dabar Naujosios Vilnios atviros jaunimo erdvės veiklos organizavimas. 2014 m. Jaunimo darbuotojų sertifikavimas. 2014 m. Naujosios Vilnios atviros jaunimo erdvės projektas „DO OR Daryk arba...“ JRD konkurso projektas. Jaunimo darbuotojų kompetencijos ugdymas. 2012 m. spalio 29 - 30 d. Seminaras, savivaldybių ir jaunimo bei su jaunimu dirbančių organizacijų atstovams apie atvirą darbą su jaunimu 2014 m. Jaunimo darbuotojų sertifikatas Nr. JDS – 2014-181 2014 m. Darbo su jaunimu formos: darbas gatvėje, mobilus darbas 2014 m.Jaunimas regionuose:iniciatyvų ir veiklos skatinimas 2014 m.Teisėtas ir kokybiškas darbas su jaunimu Grupinių psichoterapinių užsiėmimų parengimo ir vedimo įgūdžių ugdymas. 2007 m. gegužės 1 – 5 d.d. Tarptautinis mokslinis-praktinis psichoterapijos seminaras. 40 val pozityvios ir humanistinės psichoterapijos apmokimai. 2008 m. gegužės 1 – 5 d.d. Tarptautinis mokslinis-praktinis psichoterapijos seminaras 50 val. geštalto ir humanistinės psichoterapijos apmokymai. 2009 m. gruodžio 12 d. Tėvystės įgūdžių ugdymo grupių vedimas: teorija ir praktika. (8 val. mokymo programa) 2010 m. gegužės 1 – 5 d.d. Tarptautinis mokslinis-praktinis psichoterapijos seminaras. 40 val. verslumo planavimas ir humanistinės psichoterapijos apmokymai. 2011 m. gegužės 1 – 5 d.d. Tarptautinis mokslinis-praktinis psichoterapijos seminaras. 40 val. Analitinės psichoterapijos mokymai. 2014 m. balandžio 13-26 d.d. Tarptautinis teorinis ir praktinis psichoterapijos ir klinikinės psichologijos seminaras. 30 val. psichopatologijos mokymai. Dalyvavimas „Sekmingos tėvystės gebėjimų ugdymo“ programoje. Pozityvi tėvystė. 2009 m. gruodžio 12 d. Tėvystės įgūdžių ugdymo grupių vedimas: teorija ir praktika. (8 val. mokymo programa) 2010 m. gegužės 1 – 5 d.d. Vaiko teisių gynimas plėtojant tėvų ir globėjų tėvystės įgūdžius (24 val. mokymo programa) Darbo su specialiųjų poreikių turinčiais mokiniais įgūdžių ugdymas. Nuo 2009 m. vasario 17 d. socialinės adaptacijos pamokų organizavimas ir dėstimas 2009 – 11 – 24 dalyvavimas seminare „Naujausių technologijų panaudojimas mokant vaikus, turinčius klausos sutrikimą.“ 2010 – 11 – 29 dalyvavimas seminare „Vaikų turinčių elgesio ir emocijų sutrikimų ugdymas ir socializacija. 2011 – 12 – 14 dalyvavimas seminare „Migracija. Vaiko elgesio ir emocinių sunkumų prevencija“ (6 val.) Pirminės, ankstyvosios ir tiesioginės prevencijos darbo įgūdžių ugdymas. 2009 m. balandžio 9 d. dalyvavimas seminare :Jaunimo nusikalstamumas: kaltininkai ir aukos“ 2010 m. kovo 18 d. dalyvavimas tarptautinėje konferencijoje „Žalingų įpročių prevencija: patirtis, problemos, perspektyvos“. 2013-03-26 dalyvavimas seminare „Vaikų socialinių įgūdžių ugdymas per žaidimus“ 2014 m. aktyvus dalyvavimas JRD organizuotose mokymuose. Pilietiškumo ir verslumo ugdymo proceso organizavimo įgūdžių lavinimas 2012 – 03 – 13 dalyvavimas kvalifikacijos tobulinimo kursose mokytojams „Tikslai. Viešasis kalbėjimas“ 6 akad. val. 2012 – 03 – 15 dalyvavimas praktiniame seminare „Vaikų kritinio mąstymo ugdymas“. 2 akad. val. Nuo 2012 m. balandžio 2 d. iki dabar dalyvavimas projekte „Atviras kodas: PILIETIS“ 2012 m. birželio 7-8 d. dalyvavimas kvalifikacijos tobulinimo seminare „Neformaliojo ugdymo metodai“ 12 akad. val. 2012 – 08 – 30 dalyvavimas projekto „Kūrybiškas kelias į verslumą“ nacionaliniame renginyje „Inovatyvios verslo idėjos čia ir dabar“. 2013 m. dalyvavimas projekte „Atviras kodas: PILIETIS“ „Gyvenimo įgūdžių ugdymo kokybė – kodas pilietinė visuomenė. 2014 m. dalyvavimas simpoziume „Pozityvioji socializacija, verslumas ir socialinė atsakomybė“


Mokytojų kvalifikacija

Išsilavinimas ir kvalifikacija Edukologijos magistras. Mykolo Riomerio universitetas, Socialinės politikos fakultetas, universitetinės studijos. Antroji pakopa. VII kvalifikacijos lygis pagal LKS. Edukologijos profesinio bakalauro kvalifikacijos laipsnis, socialinio pedagogo profesinė kvalifikacija. Vilniaus Kolegija, Pedagogikos Fakultetas. Aukštojo mokslo neuniversitetinių studijų programa – Socialinė Pedagogika; Specializacija – darbas su rizikos grupės vaikais. Prevencinių projektų organizavimas ir vedimas. 2009 m. balandžio 29 d. gavau Vilniaus miesto savivaldybės administracijos kultūros ir ugdymo departamento padėką už nuoširdų ir kūrybingą darbą, aktyvią veiklą įgyvendinant prevencinį projektą „Kai mūsų širdys plaka išvien“. 2011 m. kovo 24 d. kordinavau mokinių pranešimo parengimą mokynių konferencijai „Patyčioms - STOP!“ 2012 m. spalio 24 d. Iki dabar Naujosios Vilnios atviros jaunimo erdvės veiklos organizavimas. 2014 m. Jaunimo darbuotojų sertifikavimas. 2014 m. Naujosios Vilnios atviros jaunimo erdvės projektas „DO OR Daryk arba...“ JRD konkurso projektas. Jaunimo darbuotojų kompetencijos ugdymas. 2012 m. spalio 29 - 30 d. Seminaras, savivaldybių ir jaunimo bei su jaunimu dirbančių organizacijų atstovams apie atvirą darbą su jaunimu 2014 m. Jaunimo darbuotojų sertifikatas Nr. JDS – 2014-181 2014 m. Darbo su jaunimu formos: darbas gatvėje, mobilus darbas 2014 m.Jaunimas regionuose:iniciatyvų ir veiklos skatinimas 2014 m.Teisėtas ir kokybiškas darbas su jaunimu Grupinių psichoterapinių užsiėmimų parengimo ir vedimo įgūdžių ugdymas. 2007 m. gegužės 1 – 5 d.d. Tarptautinis mokslinis-praktinis psichoterapijos seminaras. 40 val pozityvios ir humanistinės psichoterapijos apmokimai. 2008 m. gegužės 1 – 5 d.d. Tarptautinis mokslinis-praktinis psichoterapijos seminaras 50 val. geštalto ir humanistinės psichoterapijos apmokymai. 2009 m. gruodžio 12 d. Tėvystės įgūdžių ugdymo grupių vedimas: teorija ir praktika. (8 val. mokymo programa) 2010 m. gegužės 1 – 5 d.d. Tarptautinis mokslinis-praktinis psichoterapijos seminaras. 40 val. verslumo planavimas ir humanistinės psichoterapijos apmokymai. 2011 m. gegužės 1 – 5 d.d. Tarptautinis mokslinis-praktinis psichoterapijos seminaras. 40 val. Analitinės psichoterapijos mokymai. 2014 m. balandžio 13-26 d.d. Tarptautinis teorinis ir praktinis psichoterapijos ir klinikinės psichologijos seminaras. 30 val. psichopatologijos mokymai. Dalyvavimas „Sekmingos tėvystės gebėjimų ugdymo“ programoje. Pozityvi tėvystė. 2009 m. gruodžio 12 d. Tėvystės įgūdžių ugdymo grupių vedimas: teorija ir praktika. (8 val. mokymo programa) 2010 m. gegužės 1 – 5 d.d. Vaiko teisių gynimas plėtojant tėvų ir globėjų tėvystės įgūdžius (24 val. mokymo programa) Darbo su specialiųjų poreikių turinčiais mokiniais įgūdžių ugdymas. Nuo 2009 m. vasario 17 d. socialinės adaptacijos pamokų organizavimas ir dėstimas 2009 – 11 – 24 dalyvavimas seminare „Naujausių technologijų panaudojimas mokant vaikus, turinčius klausos sutrikimą.“ 2010 – 11 – 29 dalyvavimas seminare „Vaikų turinčių elgesio ir emocijų sutrikimų ugdymas ir socializacija. 2011 – 12 – 14 dalyvavimas seminare „Migracija. Vaiko elgesio ir emocinių sunkumų prevencija“ (6 val.) Pirminės, ankstyvosios ir tiesioginės prevencijos darbo įgūdžių ugdymas. 2009 m. balandžio 9 d. dalyvavimas seminare :Jaunimo nusikalstamumas: kaltininkai ir aukos“ 2010 m. kovo 18 d. dalyvavimas tarptautinėje konferencijoje „Žalingų įpročių prevencija: patirtis, problemos, perspektyvos“. 2013-03-26 dalyvavimas seminare „Vaikų socialinių įgūdžių ugdymas per žaidimus“ 2014 m. aktyvus dalyvavimas JRD organizuotose mokymuose. Pilietiškumo ir verslumo ugdymo proceso organizavimo įgūdžių lavinimas 2012 – 03 – 13 dalyvavimas kvalifikacijos tobulinimo kursose mokytojams „Tikslai. Viešasis kalbėjimas“ 6 akad. val. 2012 – 03 – 15 dalyvavimas praktiniame seminare „Vaikų kritinio mąstymo ugdymas“. 2 akad. val. Nuo 2012 m. balandžio 2 d. iki dabar dalyvavimas projekte „Atviras kodas: PILIETIS“ 2012 m. birželio 7-8 d. dalyvavimas kvalifikacijos tobulinimo seminare „Neformaliojo ugdymo metodai“ 12 akad. val. 2012 – 08 – 30 dalyvavimas projekto „Kūrybiškas kelias į verslumą“ nacionaliniame renginyje „Inovatyvios verslo idėjos čia ir dabar“. 2013 m. dalyvavimas projekte „Atviras kodas: PILIETIS“ „Gyvenimo įgūdžių ugdymo kokybė – kodas pilietinė visuomenė. 2014 m. dalyvavimas simpoziume „Pozityvioji socializacija, verslumas ir socialinė atsakomybė“


Lankančiųjų amžius: 14–19 m.
Viso vietų: 25

Programa skirta 14 - 18 metų merginų grupei, vyresnės merginos kviečiamos būti aktyviais programos organizatoriais (savanoriais) ir dalyviais.