Mergaičių savęs pažinimo, socialinių įgūdžių ugdymo grupė


Programa galiojo iki: 2018-06-30
Veiklos tipas: Būrelis
Veiklos sritis ir rūšis: Pilietiškumas, Kita
Telefonas: 8-52461772
Kaina: 15.00 € mėnesiui
Programos kaina, pasinaudojant neformalaus ugdymo krepšeliu 0.00 € mėnesiui
Programa neakredituota

Programa skirta 12-18 amžiaus merginų socialinių įgūdžių, savęs pažinimo ir priėmimo ugdymui.

Šių tikslų bus siekiama teorinio švietimo, praktinių užsiėmimų, diskusijų, filmų peržiūrų, patirtinių susitikimų metu.

Daug dėmesio bus skiriama mergaičių savęs pažinimui ir priėmimui. Mergaitės mokysis reikšti savo nuomonę, išsakyti savo mintis ir klausytis kitų; atpažinti ir priimti kylančius jausmus, gerbti kitų jausmus; pagarbiai bendrauti; prisiimti atsakomybes už savo veiksmus, pasirinkimus; bus ugdomi mergaičių higienos, sveikos gyvensenos įgūdžiai.


Vaikų pažangos skatinimas, vertinimas ir įsivertinimas

Motyvacija dalyvauti veikloje skatinama leidžiant pasireikšti mergaičių iniciatyvai ir kūrybiškumui. Taip pat siekiama skatinti mergaičių motyvaciją grupelės dalyvavime organizuojant kuo įvairesnes veiklas, naudojant įvairius temos atskleidimo būdus. Mergaitės bus skatinamos pačios įsitraukti į veiklų įgyvendinimą, tad asmeninis indelis yra taip pat susijęs su didesne motyvacija.

 

Pažangos įsivertinimas vykdomas:

  • kiekvienai mergaitei kaupiant savo dalyvavimo veiklose rezultatų (piešinių, atsakymų į klausimus, pildant „dienoraštį“, kaupiant nuotraukas ir kt.) segtuvą;
  • pildant bendrą grupės dienoraštį, dalyvavimo bendroje veikloje nuotraukas, kaupiant bendrai atliktus darbus;
  • individualių ir grupinių refleksijų metu;
  • pildant veiklos aptarimo protokolus.


Mokytojų kvalifikacija

Justyna Žuromskaja – aukštasis socialinio darbo (specializacija – neformalus vaikų ir jaunimo ugdymas) išsilavinimas,  4 metų darbo patirtis su vaikais ir jaunimu, papildomai studijuojama – VšĮ Menų terapijos centre - dailės terapijos metodų taikymas.

Ugnė Raščiūtė – aukštasis socialinio darbo išsilavinimas, 2 metai atviro darbo su jaunimu patirtis, grupių vedimas, žygių organizavimas, darbas su jaunimu gatvėje.


Mokytojų kvalifikacija

Justyna Žuromskaja – aukštasis socialinio darbo (specializacija – neformalus vaikų ir jaunimo ugdymas) išsilavinimas,  4 metų darbo patirtis su vaikais ir jaunimu, papildomai studijuojama – VšĮ Menų terapijos centre - dailės terapijos metodų taikymas.

Ugnė Raščiūtė – aukštasis socialinio darbo išsilavinimas, 2 metai atviro darbo su jaunimu patirtis, grupių vedimas, žygių organizavimas, darbas su jaunimu gatvėje.


Lankančiųjų amžius: 12–18 m.
Viso vietų: 15