Menų studija


Veiklos tipas: Būrelis
Veiklos sritis ir rūšis: Kita
Telefonas: (8-5) 2670173
Kaina: 15.00 € mėnesiui
Programos kaina, pasinaudojant neformalaus ugdymo krepšeliu 0.00 € mėnesiui
Programa akredituota

Menų studija skirta vaikams nuo 7 iki 18 metų. Ugdytiniai kaupia patirtį meninės raiškos, supratimo, analizės, kūrimo, interpretavimo, vertinimo ir meno svarbos socialiniame kultūriniame gyvenime pažinimo srityse. Menų studijos darbe vyksta procesas, kuris neskiriamas pirmiausiai publikai. Užsiėmimų metu vaikai įgyja bendrą supratimą apie meną, kūrybą, išbando save ir parodyto savo galimybes. Įgytus gebėjimus, žinias sieja ne tik su menu, bet apskritai su kultūra, kasdieniniu gyvenimu, mokslu. Studijos veikloje vaikai ugdomi ir kaip meno kūrėjai, žiūrovai, vertintojai, analitikai. Stebėdami vizualius meno kūrinius, klausydami audio įrašus, kurdami, improvizuodami ne tik gerina savo pačių meninę raišką, bet ir išsiugdo supratimą bei kritišką požiūrį į meno bei kultūros produkciją. Ugdytiniai įgyja meno svarbos socialiniame, kultūriniame gyvenime pažinimą. Jie ugdomi kaip kultūros procesų dalyviai.


Vaikų pažangos skatinimas, vertinimas ir įsivertinimas

Įvairiais refleksijos metodais ugdytiniai įtraukiami į vienas kito vertinimo ir įsivertinimo veiklą. Mokosi įžvelgti savo ir kitų atliktų užduočių stiprybes ir tobulintinas sritis. Užsiėmimų metu vyksta individualus ir grupinis darbas, todėl vertiname asmeninį indėlį grupėje. Naudojant forumo teatro formą sprendžiamos veikloje kilusios problemos, ieškoma tinkamiausio būdo spręsti konfliktines situacijas. Mokytis ir siekti pažangos motyvuoja bendros užduotys, viešos prezentacijos. Tai sutelkia kolektyvą, džiaugiamasi bendru rezultatu, kuriame yra kiekvieno individualus įnašas. Galimybė būti ir mokytoju ir mokiniu privers ugdytinius pajausti ir vertintojo ir vertinamojo poziciją.


Mokytojų kvalifikacija

Menų studijai vadovauja ir užsiėmimus veda Oksana Treščenko.

Išsilavinimas ir kvalifikacija:

1997 - 2001 m. - studijos Lietuvos muzikos akademijos Instrumentinės ir vokalinės muzikosfakultete. Įvykdyta menų krypties akordeono studijų atlikėjo specializacijos programa, įgytas aukštasis išsilavinimas ir menų (muzika) bakalauro kvalifikacinis laipsnis.

2001 - 2003 m. - studijos Lietuvos muzikos akademijos Instrumentinės ir vokalinės muzikos fakultete. Įvykdyta muzikos krypties atlikimo meno (akordeono) magistro studijų programa, įgytas muzikos magistro kvalifikacinis laipsnis ir atlikėjo profesinė kvalifikacija.

2003 - 2005 m. - studijos Vilniaus pedagoginio universiteto Kultūros ir meno edukologijos institute. Įvykdyta muzikos edukologijos magistro studijų programa, įgytas edukologijos magistro laipsnis ir mokytojo kvalifikacija.

2007 – 2009 m. - studijos Mykolo Riomerio universiteto viešojo administravimo fakultete. Įvykdyta viešojo administravimo magistro studijų programa, įgytas viešojo administravimo magistro laipsnis.

Neformaliojo ugdymo patirtis:

Nuo 2004m. rugsėjo 1d. iki 2006m. balandžio 28d. - Vilniaus miesto specialiojo ugdymo centro „Aidas“ ikimokyklinių grupių bei ugdomųjų klasių muzikos mokytoja.

Nuo 2001m. rugsėjo 1d. iki 2006m. birželio 1d. – Varėnos meno mokyklos akordeono specialybės mokytoja.

Nuo 2000m. rugsėjo 1d. iki dabar – Vilniaus kolegijos dainų ir šokių ansamblio „Voruta“ koncertmeisterė.

Nuo 2006m. gegužės 2d. iki dabar – Naujosios Vilnios kultūros centro direktorė

Nuo 2006m. gegužės 2d. iki dabar – ES neformaliojo jaunimo ugdymo projektų administratorė (programos “Veiklus jaunimas”, “Erasmus+”)


Mokytojų kvalifikacija

Menų studijai vadovauja ir užsiėmimus veda Oksana Treščenko.

Išsilavinimas ir kvalifikacija:

1997 - 2001 m. - studijos Lietuvos muzikos akademijos Instrumentinės ir vokalinės muzikosfakultete. Įvykdyta menų krypties akordeono studijų atlikėjo specializacijos programa, įgytas aukštasis išsilavinimas ir menų (muzika) bakalauro kvalifikacinis laipsnis.

2001 - 2003 m. - studijos Lietuvos muzikos akademijos Instrumentinės ir vokalinės muzikos fakultete. Įvykdyta muzikos krypties atlikimo meno (akordeono) magistro studijų programa, įgytas muzikos magistro kvalifikacinis laipsnis ir atlikėjo profesinė kvalifikacija.

2003 - 2005 m. - studijos Vilniaus pedagoginio universiteto Kultūros ir meno edukologijos institute. Įvykdyta muzikos edukologijos magistro studijų programa, įgytas edukologijos magistro laipsnis ir mokytojo kvalifikacija.

2007 – 2009 m. - studijos Mykolo Riomerio universiteto viešojo administravimo fakultete. Įvykdyta viešojo administravimo magistro studijų programa, įgytas viešojo administravimo magistro laipsnis.

Neformaliojo ugdymo patirtis:

Nuo 2004m. rugsėjo 1d. iki 2006m. balandžio 28d. - Vilniaus miesto specialiojo ugdymo centro „Aidas“ ikimokyklinių grupių bei ugdomųjų klasių muzikos mokytoja.

Nuo 2001m. rugsėjo 1d. iki 2006m. birželio 1d. – Varėnos meno mokyklos akordeono specialybės mokytoja.

Nuo 2000m. rugsėjo 1d. iki dabar – Vilniaus kolegijos dainų ir šokių ansamblio „Voruta“ koncertmeisterė.

Nuo 2006m. gegužės 2d. iki dabar – Naujosios Vilnios kultūros centro direktorė

Nuo 2006m. gegužės 2d. iki dabar – ES neformaliojo jaunimo ugdymo projektų administratorė (programos “Veiklus jaunimas”, “Erasmus+”)


Lankančiųjų amžius: 6–18 m.
Viso vietų: 15