Meno terapijos užsiėmimai „Gyvenimo spalvos“


Veiklos tipas: Būrelis
Veiklos sritis ir rūšis: Dailė, Kita
Telefonas: 8 61248072
Kaina: 15.00 € mėnesiui
Programos kaina, pasinaudojant neformalaus ugdymo krepšeliu 0.00 € mėnesiui
Programa neakredituota

 1. dalyviai turės galimybę saugioje aplinkoje ir saugiais būdais lavinti save kaip asmenybes, bei savo socialines – emocines kompetencijas.
 1. įgis gebėjimų:
 2. suvokti savo emocijas ir jausmus.
 3. suvokti savo emocijas bei jausmus, valdyti juos.
 4. savo ir kito asmens ribas.
 5. savimi.
 6. ir išlaikyti tarpusavio santykius.
 7. kito žmogaus elgesį.
 1. kitam.
 1. savo vertybių sistemą.
 2. vertinti savo gebėjimus.
 3. kas yra tolerancija, pagarba, orumas.
 4. atsakomybę už savo sprendimus / veiksmus.
 1. metu bus taikomi įvairūs metodai: grupinis darbas, individualūs pokalbiai, žaidimai, socialinė drama, įvairi vaizdo terapijos technika, kūrybinių idėjų generavimas, asociacijų – diskusijų metodas. Dailės, pasakų terapija, piešimas ant vandens, situacijų vaidyba. Priemonės: popierius, guašas, akvarelė, pieštukai, flomasteriai, klijai, įvairios aplikacinės priemonės, spalvotas smėlis, įvairių spalvų ir storio siūlai, paveikslėliai, trafaretai.

Vaikų pažangos skatinimas, vertinimas ir įsivertinimas

 1. terapijos užsiėmimai yra skirti vaikų individualių, asmeninių savybių ugdymui, todėl vaikų darbai nebus lyginami tarpusavyje ar kitais būdais vertinami, kiekvienas darbas bus pasidalinimas gyvenimo patyrimu, tai vaikai patys vertins savo darbus bei gaus atgalinį ryšį iš kitų dalyvių, vadovo. Dalyviams sutinkant bus organizuojamos darbelių parodos.

 


Mokytojų kvalifikacija

 1. Vilniaus konservatorijoje įgyta šokio pedagogikos specialybė.
 2. MRU baigta bakalauro laipsnį suteikianti socialinio darbo specialybė.
 1. dirbu socialine pedagoge, tai pastaruoju metu daug laiko skiriu vaikų socialiniam-emociniam intelekto ugdymo bei įvairias ugdymo metodai, kaip galima geriau tai padaryti. 2016-2017m. baigiau dailės terapijos kursus „Dailės terapijos metodai vaikams“ (94 val.) „Menų terapijos centre“.
 2. metu tęsiu magistrantūros studijas MRU „Lyderystės ir pokyčių valdymo“ srityje.

 

 


Mokytojų kvalifikacija

 1. Vilniaus konservatorijoje įgyta šokio pedagogikos specialybė.
 2. MRU baigta bakalauro laipsnį suteikianti socialinio darbo specialybė.
 1. dirbu socialine pedagoge, tai pastaruoju metu daug laiko skiriu vaikų socialiniam-emociniam intelekto ugdymo bei įvairias ugdymo metodai, kaip galima geriau tai padaryti. 2016-2017m. baigiau dailės terapijos kursus „Dailės terapijos metodai vaikams“ (94 val.) „Menų terapijos centre“.
 2. metu tęsiu magistrantūros studijas MRU „Lyderystės ir pokyčių valdymo“ srityje.

 

 


Lektorius: Inga Grebliauskienė
Lankančiųjų amžius: 8–11 m.