Meno terapija specialiųjų poreikių vaikams


Veiklos tipas: Būrelis
Veiklos sritis ir rūšis: Muzika, Dailė, Šokis, Teatras, Techninė kūryba
Telefonas: +37069912466
El. pastas: info@algojimas.lt
Programa neakredituota

"Pojūčių klinika" - tau unikali vieta Lietuvoje, kurioje teikiama kompleksinės pagalba specialiųjų poreikių vaikui (turinčiam elgesio, emocijų ir kitus sutrikimus ar išgyvenančiam psichologines krizes dėl amžiaus tarpsnių ypatumų ar neigiamų aplinkos veiksnių. Čia teikiamos paslaugos paremtos visuminiu požiūriu į vaiką ( nedaloma dvasios, psichikos ir kūno visuma) ir jo situaciją (vaiko aplinka: šeima, gyvenimo sąlygos ir vieta, ugdymo įstaiga, visuomenė).


Vaikų pažangos skatinimas, vertinimas ir įsivertinimas

Parengiamas vaiko ekologinis žemėlapis; įvertinami jo pojūčiai; sudaromas ugdymo planas, paskiriant atvejo vadybininką; vykdoma nuolatinė plano vykdymo priežiūra; reaguojama į grįžtamąjį ryšį (tėvų ir vaikų) ir pagal tai adaptuojami tolimesni veiksmai. Taip pat vyksta nuolatinis bendravimas su tėvais, stebint vaiko elgesio ir pojūčių pokytį. Kiekvienas specialistas turi individualias vaiko vertinimo formas, kurios aptariamos kartu su tėvais, stebint vaiką ir po kiekvieno užsiėmimo fiksuojant naujus pastebėjimus, pasikeitimus vaiko pojūčiuose, elgesyje.


Mokytojų kvalifikacija

Ergoterapeutas (reabilitacijos profesinis bakalauras, ergoterapijos bakalauras), vaikų psichiatrė, meno terapeutas (Vilniaus dailės akademijos dizaino magistras, meno terapeuto ir pedagogo kvalifikacija), socialinis darbuotojas, psichoterapeutas, psichologas, muzikos terapeutas, watsu mestrė, judesio terapeutas (Geštalo terapijos specialistė, 7 m. praktinė šokio terapijos patirtis).


Mokytojų kvalifikacija

Ergoterapeutas (reabilitacijos profesinis bakalauras, ergoterapijos bakalauras), vaikų psichiatrė, meno terapeutas (Vilniaus dailės akademijos dizaino magistras, meno terapeuto ir pedagogo kvalifikacija), socialinis darbuotojas, psichoterapeutas, psichologas, muzikos terapeutas, watsu mestrė, judesio terapeutas (Geštalo terapijos specialistė, 7 m. praktinė šokio terapijos patirtis).


Lankančiųjų amžius: 6–18 m.
Viso vietų: 18

Svarbus ir privalomas tėvų/globėjų įtraukimas.