Meno istorija gyvai


Veiklos tipas: Būrelis
Veiklos sritis ir rūšis: Dailė
Telefonas: +37061447011
Programa neakredituota

Vilniaus vaikų ir jaunimo dailės mokykla jau 25 metus įgyvendina asmenybės ugdymo menu programą ,,Meno istorija gyvai“. Pagrindinis programos principas - tai ne ,,išmokti dailės“ , o po to ,,kurti“, o kuriant mokytis. Užsiėmimų pradžioje kūrybingai supažindiname mokinius su įvairiais meno istorijos tarpsniais (žiūrime albumus, video medžiagą, diskutuojame), kviečiame ,,įsijausti“ į laikmečio atmosferą, papročius, meninės išraiškos būdus ir principus. Praktinėje pamokos dalyje mokiniai, mokytojo pasiūlytomis priemonėmis, laisvai interpretuoja aptartą meno istorijos temą ar kūrinį. Programos prioritetas – mokinių kūrybiškumo skatinimas. Supažindinimas su įvairiomis dailės techninėmis ir išraiškos priemonėmis vyksta nuosekliai derinant su pamokos tema. Programa apima visą meno istorijos kontekstą: nuo uolų piešinių iki šiuolaikinio meno.


Vaikų pažangos skatinimas, vertinimas ir įsivertinimas

Pažanga skatinama pokalbiais ir diskusijomis apie dailę, meną, piešinių parodas, konkursus, kuriuose dalyvauja mokinių darbai. Piešimo priemonių ir metodų bei netikėtų rezultatų įvairovė, o ne pažymiai, padeda mokiniams save išbandyti ir įsivertinti patiems. Čia balai nerašomi, bet skatinimas vyksta surengiant personalines ar grupines parodas, motyvuojant tolimesniam kūrybiniam darbui užduočiai ar studijoms.


Mokytojų kvalifikacija

Mūsų mokykloje dirba turintys aukštąjį išsilavinimą dailininkai-dailės pedagogai, kurių kvalifikacijos: grafikos, tekstilės, tapybos, šrifto, piešimo, dizaino, keramikos mokytojai bei mokytojai ekspertai. Kompetencijos apima daugiametę patirtį dirbti su mokiniais dailės srityje, atsakingai naudoti pažangius metodus bei priemones.


Mokytojų kvalifikacija

Mūsų mokykloje dirba turintys aukštąjį išsilavinimą dailininkai-dailės pedagogai, kurių kvalifikacijos: grafikos, tekstilės, tapybos, šrifto, piešimo, dizaino, keramikos mokytojai bei mokytojai ekspertai. Kompetencijos apima daugiametę patirtį dirbti su mokiniais dailės srityje, atsakingai naudoti pažangius metodus bei priemones.


Lektorius: -
Lankančiųjų amžius: 6–18 m.
Viso vietų: 180

http://dailesmokykla.lt/programos