Meninių technologijų programos būrelis


Veiklos tipas: Būrelis
Veiklos sritis ir rūšis: Dailė
Telefonas: +37052766578
El. pastas: info@lmnsc.lt
Kaina: Nemokamai
Programa neakredituota

Meninės technologijos – tai pažintis su formomis ir medžiagomis, iš kurių galima sukurti meną, molio galimybėmis ir darbo technologijomis. Užsiėmimų metu mokinys išbandys skirtingas meninės kūrybos technikas, įgis darbo su įvairiomis medžiagomis įgūdžių, bus skatinamos mokinio kūrybinės galios, lavinami lytėjimo ir regėjimo pojūčiai, išmonė, pastabumas, plėtojamas gebėjimas analizuoti, kūrybingai veikti ir improvizuoti. Mokiniai išmoks ne tik pagaminti savo rankomis meno kūrinį, bet įgis socialinių įgūdžių, susipažins su tautodaile, mūsų krašto papročiais. Užsiėmimų metu padedame mokiniui suderinti savo siekius ir galimybes su visuomenės poreikiais, apsispręsti dėl tolimesnės profesinės veiklos. Mokiniai įgis įvairių gebėjimų reikalingų dailininko-keramiko, keramiko-technologo, dizainerio ar architekto profesijai. Būrelis skiriamas 2–12 klasių mokiniams. Užsiėmimų medžiaga dėstoma atsižvelgiant į vaikų sugebėjimus ir įgūdžius. Dirbama individualiai, prisitaikant prie jų darbo tempo. Nuo paprastesnių užduočių pereinama prie sudėtingesnių, nuo laisvesnių formų – prie konkretesnių, nuo fantastinių – prie realių, konkrečių darbelių. Mokiniai per užsiėmimus realizuoja save – tai vienas iš vaikų saviraiškos būdų.


Vaikų pažangos skatinimas, vertinimas ir įsivertinimas

Būrelio nariai kviečiami vykti į muziejus, dailininkų dirbtuves, dalyvauti įvairiuose konkursuose.


Mokytojų kvalifikacija

Teresa Zajančkovskaja, aukštesnysis, neformaliojo vaikų švietimo vyresnioji mokytoja, 28 m. darbo patirtis; Audronė Urbelionienė, aukštasis, neformaliojo vaikų švietimo mokytoja metodininkė, 26 m. darbo patirtis.


Mokytojų kvalifikacija

Teresa Zajančkovskaja, aukštesnysis, neformaliojo vaikų švietimo vyresnioji mokytoja, 28 m. darbo patirtis; Audronė Urbelionienė, aukštasis, neformaliojo vaikų švietimo mokytoja metodininkė, 26 m. darbo patirtis.


Lankančiųjų amžius: 6–19 m.
Viso vietų: 15