Meninės technologijos pradedantiems


Veiklos tipas: Būrelis
Veiklos sritis ir rūšis: Dailė
Telefonas: +37052457441
Kaina: 15.00 € mėnesiui
Programa neakredituota

Programa suteikia galimybę atskleisti vaiko kūrybines galias ir gebėjimus. Per savaitę vyks du užsiėmimai: vienas – piešimo, kitas – keramikos. Šių užsiėmimų metu siekiama individualizavimo – orientuojamasi į vaiką, jo pasiekimus ir mokymosi ypatumus, individualią gabumų raidą. Šiuolaikiškumo ir dermės – derinamos tradicijos ir ugdymo naujovės. Kūrybingumo ir iniciatyvumo – ugdomas mokinių kūrybinis mąstymas, atsakomybės už savo mokymąsi prisiėmimas, taip pat meninės raiškos pasiekimų pristatymo visuomenei gebėjimai.


Lankančiųjų amžius: 6–12 m.