Meninės gimnastikos pagrindai


Programa galiojo iki: 2021-08-31
Veiklos tipas: Būrelis
Veiklos sritis ir rūšis: Sportas
Telefonas: +37068774035
Programa akredituota

Ši programa skirta 6-21 m. moksleivėms, kurios mūsų užsiėmimuose įgyja meninės gimnastikos pagrindus bei pagrindus taisyklingai kūno laikysenos formavimui, raumenų stiprinimui. Treniruotėse lavinamas lankstumas, koordinacija, įrankių valdymo technika ( šokdynė, lankas, kamuolys, kuokelės, kaspinas), muzikalumas, kūrybiškumas. Didelis dėmesys skiriamas koncentracijai, tiksliam užduočių atlikimui. Taip pat mergaitės dalyvauja mūsų organizuojamuose renginiuose ir  grupinėse varžybose. Į mūsų programą taip pat patenka ir sportinės grupės moksleivės, kurios dalyvauja draugiškuose tarptautiniuose turnyruose „B“ lygio bei „A“ lygio Lietuvos Respublikos varžybose.


Vaikų pažangos skatinimas, vertinimas ir įsivertinimas

Lipdukai už kiekvieną lankytą užsiėmimą, pagyrimai, pasirodymas varžybose.

Mokykloje taikoma lipdukų sistema, kurio spalva suteikia vaikui ir jo tėvams informaciją kaip sekėsi pamokoje. Pavyzdžiui: Auksinis – padaryta didelė pažanga, sidabrinis – atidus dalyvavimas, mėlynas – tiesiog dalyvavimas pamokoje; Du kartus metuose mokiniai skatinami atsivesti draugą - svečią į gimnastikos pamoką. Mokinys turi progą parodyti savo pažangą ir žinias savo artimiausiems draugams. Kiekvieno pusmečio pabaigoje, vykdomos atviros pamokos tėvams; Mokslo metų pabaigoje komisija stebi pamoką ir vertina individualiai kiekvieną mokinį, bei teikiamos individualios konsultacijos tėvams dėl tolimesnio vaiko sportinio ugdymo pagal programą. Vaikams sudaroma galimybė dalyvauti varžybose.


Mokytojų kvalifikacija

Išsilavinimas – VPU magistras. Dešimties metų pedagoginio darbo stažas Nacionalinėje Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokykloje, vyr. mokytoja. Meninės gimnastikos trenere dirba 6 metus. Eglės Špokaitės baleto mokyklos gimnastikos mokytoja dirba 7 metus. Kryptingai siekia tikslų, aktyviai ir kūrybingai dalyvauja mokymo veikloje, geba išklausyti ir suprasti mokinius.


Mokytojų kvalifikacija

Išsilavinimas – VPU magistras. Dešimties metų pedagoginio darbo stažas Nacionalinėje Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokykloje, vyr. mokytoja. Meninės gimnastikos trenere dirba 6 metus. Eglės Špokaitės baleto mokyklos gimnastikos mokytoja dirba 7 metus. Kryptingai siekia tikslų, aktyviai ir kūrybingai dalyvauja mokymo veikloje, geba išklausyti ir suprasti mokinius.


Lektorius: Svetlana Jasevičienė
Lankančiųjų amžius: 6–21 m.

Tvarkaraščius ir vykdymo vietas rasite pagal paiešką nuorodoje https://www.emokykla.lt/neformalus/edukacija/programos-mokiniams/vilniaus-miesto-savivaldybe/461