Meninės fotografijos studija


Veiklos tipas: Būrelis
Veiklos sritis ir rūšis: Dailė
Telefonas: 85276572
Kaina: 15.00 € mėnesiui
Programos kaina, pasinaudojant neformalaus ugdymo krepšeliu 0.00 € mėnesiui
Programa neakredituota

Meninės fotografijos studija yra skirta paaugliams, norintiems susipažinti su fotografija ar pagilinti jau turimas žinias. Pamokų metu dėmesys kreipiamas tiek į teorines fotografijos istorijos, konteksto detales, tiek į praktinę analoginės ir skaitmeninės fotografijos pusę, nagrinėjami Lietuvos bei užsienio autorių darbai, diskutuojama šiuo metu aktualiais fotografijos klausimais, lankomos parodos, muziejai. Kurso metu mokiniai ruošia individualius projektus, kartu organizuoja parodą, taip ugdydami savo kūrybiškumą, kritinį mąstymą, komandinį darbą. Tai būdas realizuoti save ir išlaisvėti saugioje aplinkoje.


Vaikų pažangos skatinimas, vertinimas ir įsivertinimas

Programos metu vaikai bus skatinami dalyvauti parodose, konkursuose, atlikti individualias užduotis ir jas aptarti su grupe. Gale metų organizuojama bendra paroda/atsiskaitymas, vyksta visų metų darbų aptarimas, rašoma refleksija, gaunami komentarai iš klubo bendruomenės, vadovų.


Lankančiųjų amžius: 12–19 m.
Viso vietų: 24