Meninės fotografijos studija


Veiklos tipas: Būrelis
Veiklos sritis ir rūšis: Medijos
Telefonas: 85276572
Kaina: 15.00 € mėnesiui
Programos kaina, pasinaudojant neformalaus ugdymo krepšeliu 0.00 € mėnesiui
Programa akredituota

  1. fotografijos studija yra skirta paaugliams ir jaunimui, besidomintiems technologijomis, šiuolaikiniu menu, fotografija. Užsiėmimų metu dėmesys kreipiamas į teorines fotografijos istorijos, kompozicijos žinias, bei į praktinį analoginės ir skaitmeninės fotografijos pažinimą, nagrinėjami Lietuvos bei užsienio autorių darbai, diskutuojama šiuo metu aktualiomis temomis, organizuojami susitikimai su srities profesionalais, lankomos parodos. Kurso metu ruošiami individualūs kūrybiniai projektai, organizuojama bendra grupinė paroda. Mokiniai ugdo kūrybiškumo, kritinio mąstymo ir darbo komandoje gebėjimus.

Vaikų pažangos skatinimas, vertinimas ir įsivertinimas

  1. metu vaikai bus skatinami dalyvauti parodose, konkursuose, atlikti individualias užduotis ir jas reflektuoti kartu su grupe. Mokslo metų pabaigoje organizuojama bendra paroda/atsiskaitymas, vyksta visų metų darbų aptarimas, gaunami komentarai iš studijos vadovo, klubo bendruomenės.


Mokytojų kvalifikacija

Aukštasis universitetinis, fotografijos ir medijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis, darbo neformaliojo ugdymo įstaigoje patirtis – 3 metai


Mokytojų kvalifikacija

Aukštasis universitetinis, fotografijos ir medijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis, darbo neformaliojo ugdymo įstaigoje patirtis – 3 metai


Lektorius: Elvyra Vidžiūnaitė
Lankančiųjų amžius: 12–19 m.