Mediacijos laboratorija


Veiklos tipas: Būrelis
Veiklos sritis ir rūšis: Kita
Telefonas: 852443773
Kaina: 10.00 € mėnesiui
Programos kaina, pasinaudojant neformalaus ugdymo krepšeliu 0.00 € mėnesiui
Programa akredituota

Pagrindinis programos tikslas:

Supažindinti jaunuolius su mediacija kaip alternatyviu ginčų sprendimo būdu bei praktiniu mediacijos technikų taikymu sprendžiant konfliktus. Programos turinys orientuotas į žinių apie mediacijos procesą, etapus, pagrindinius principus ir metodus suteikimą bei mokymą juos pritaikyti realiose situacijose. Mokymo programos išskirtinumas – praktinis, patirtinio mokymo aspektas, kuomet ugdytiniams suteikiamos ne tik teorinės žinios, bet simuliacijų bei modeliuojamų situacijų pagalba užtvirtinamos įgytos žinios ir suteikiami praktiniai mediacijos proceso valdymo įgūdžiai, įsisavinami mediacijos ypatumai bei taikymo privalumai, suvokiamas situacijų spektras, kuriame taikytinas ginčų sprendimo būdas veikia efektyviai. Mokymų metu ugdytiniai bus supažindinti su mediacijos teorija, psichologiniais praktiniais konsultavimo, derybų vedimo, ginčų valdymo aspektais, išskirtiniais mediacijos proceso modeliais, kuriuos galima sėkmingai taikyti praktikoje.


Vaikų pažangos skatinimas, vertinimas ir įsivertinimas

Nuolat su vaikais aptariamas ugdymo procesas ir pasiekti rezultatai. Kiekvieno užsiėmimo pabaigoje skiriamas laikas vaiko refleksijai, sudaromos sąlygos vaikui išsakyti savo lūkesčius ir poreikius. Programos pradžioje vaikai, norintys pažinti savo asmenybę turės galimybę dalyvauti anoniminiuose asmenybės ypatumų tyrimuose, o programos pabaigoje turės galimybę įsivertinti kaip kito asmenybės ypatumai.

 


Mokytojų kvalifikacija

  1. universitetinis išsilavinimas, 20 m. pedagoginė patirtis, aukštos dalykinės ir bendrosios kompetencijos

 


Mokytojų kvalifikacija

  1. universitetinis išsilavinimas, 20 m. pedagoginė patirtis, aukštos dalykinės ir bendrosios kompetencijos

 


Lektorius: Dalia Simončikienė
Lankančiųjų amžius: 12–18 m.