Matematika kitaip


Programa galiojo iki: 2021-08-31
Veiklos tipas: Būrelis
Veiklos sritis ir rūšis: Kita
Telefonas: 852443773
Programa akredituota

Tikslas: Tobulinti matematikos gebėjimus įgyti naujų žinių ir sėkmingai jas taikyti uždavinių sprendime, pakartoti, susisteminti, apibendrinti išmoktą medžiagą. Programos uždaviniai : Išmokyti mokinius analizuoti ir apibendrinti matematikos uždavinių sprendimo būdus, išmokyti ieškoti racionaliausio sprendimo būdo Bus organizuojamos vaikų varžybos grupelėse, aptariamas ugdymo procesas ir pasiekti rezultatai, sudaromos individualios ir saugios sąlygos išsakyti matematikos mokymosi procese iškilusias problemas Mokymosi metodai: minčių lietus, mokymasis grupėse (ten, kur pamoka grupelėse), atkaklus klausinėjimas, praktinis tyrimas


Lankančiųjų amžius: 7–10 m.

Tvarkaraščius ir vykdymo vietas rasite pagal paiešką nuorodoje https://www.emokykla.lt/neformalus/edukacija/programos-mokiniams/vilniaus-miesto-savivaldybe/461