Matematika kitaip


Programa galiojo iki: 2021-08-31
Veiklos tipas: Būrelis
Veiklos sritis ir rūšis: Informacinės technologijos
Telefonas: 860062765
Programa akredituota

Tai galimybė populiarinti matematikos mokslą bei įrodyti, kad visuomenėje susiformavęs požiūris į matematiką, kaip į sunkų, sausą mokslą yra neteisingas. Per teigiamas emocijas, darbinę, kūrybinę veiklą, vaikai žinias įtvirtins giliau bei praskaidrins mokyklinę dieną, mokysis atrasti matematines  tiesas, teoriją sieti su praktiką, o praktiką su teorija.

Programos turinys sudaro galimybes ugdyti mokinių loginį, abstraktųjį mąstymą, lavinti atmintį bei dėmesio koncentraciją.  Mokymo programa sudaryta taip, kad užsiėmimai vaikams būtų linksmi, nenuobodūs ir motyvuojantys mokytis matematikos, skatinantys kūrybiškai mąstyti – jų metu atliekamos linksmos užduotys, įvairūs žaidimai, rengiami konkursai, turnyrai,  kuriami galvosūkiai, žaidimai ir jų pateikimas.


Vaikų pažangos skatinimas, vertinimas ir įsivertinimas

Aptariami individualūs ir grupės pasiekimai, nuolat skatinami už gerai atliktas užduotis, įvertinamas individualus bei grupinis indėlis į darbą. Kaip skatinimo priemonė, organizuojami matematiniai turnyrai, konkursai, parodos, kurių metu mokiniams įteikiamos padėkos, nominacijos. Metų pabaigoje įteikiami diplomai.


Mokytojų kvalifikacija

  1. aukštasis universitetinis; ekonomikos magistro laipsnis, matematikos bakalauro laipsnis

Patirtis: 17 m.

Kvalifikacija: matematikos mokytojo metodininko kvalifikacinė kategorija

  1. Įgijau gerus bendravimo įgūdžius darbo ir mokymo metu. Dalyvavau seminare - kelionėje „ Europos šalių švietimo įstaigų prevencinio darbo su jaunimu patirtis, problemos, perspektyvos" (Lenkija, Slovakija, Vengrija, Kroatija, Slovėnija, Italija),  programos „eTwinning“ kontaktiniame seminare Latvijoje, kurios metu dalinomės patirtimi su kitais mokytojais (Bulgarija, Ukraina, Čekija, Lenkija, Latvija, Estija).
  2. vadovavimo grupei patirties (nuo 2015 m. esu matematikos- informacinių technologijų metodinio ratelio pirmininkė), aktyviai dalyvauju projektinėje veikloje (“ETwinning”  programos projektai).  Organizuoju renginius, parodas, rengiu metodinę medžiagą (išreikštos vadovo padėkos)

Domiuosi šiuolaikinėmis mokymo kryptimis ir metodikomis, kiekvienais metais  ruošiu moksleivius Tarptautinei matematikos, informacinių technologijų ir ekonomikos darbų konferencijai. Skaitau  pranešimus Vilniaus miesto matematikos mokytojams.


Mokytojų kvalifikacija

  1. aukštasis universitetinis; ekonomikos magistro laipsnis, matematikos bakalauro laipsnis

Patirtis: 17 m.

Kvalifikacija: matematikos mokytojo metodininko kvalifikacinė kategorija

  1. Įgijau gerus bendravimo įgūdžius darbo ir mokymo metu. Dalyvavau seminare - kelionėje „ Europos šalių švietimo įstaigų prevencinio darbo su jaunimu patirtis, problemos, perspektyvos" (Lenkija, Slovakija, Vengrija, Kroatija, Slovėnija, Italija),  programos „eTwinning“ kontaktiniame seminare Latvijoje, kurios metu dalinomės patirtimi su kitais mokytojais (Bulgarija, Ukraina, Čekija, Lenkija, Latvija, Estija).
  2. vadovavimo grupei patirties (nuo 2015 m. esu matematikos- informacinių technologijų metodinio ratelio pirmininkė), aktyviai dalyvauju projektinėje veikloje (“ETwinning”  programos projektai).  Organizuoju renginius, parodas, rengiu metodinę medžiagą (išreikštos vadovo padėkos)

Domiuosi šiuolaikinėmis mokymo kryptimis ir metodikomis, kiekvienais metais  ruošiu moksleivius Tarptautinei matematikos, informacinių technologijų ir ekonomikos darbų konferencijai. Skaitau  pranešimus Vilniaus miesto matematikos mokytojams.


Lankančiųjų amžius: 6–15 m.

Tvarkaraščius ir vykdymo vietas rasite pagal paiešką nuorodoje https://www.emokykla.lt/neformalus/edukacija/programos-mokiniams/vilniaus-miesto-savivaldybe/461