Matematika aplink mus


Programa galiojo iki: 2021-08-31
Veiklos tipas: Būrelis
Veiklos sritis ir rūšis: Kita
Telefonas: +37052457441
Programa akredituota

Pagrindinės užsiėmimų veiklos susijusios su matematikos uždaviniais ir veiklomis, kuriose būtina kūryba, loginis mąstymas. Pateikiamos užduotys reikalaus iš mokinių argumentuoti savo atsakymus, numatyti alternatyvius problemų sprendimo būdus, tai skatins vaikus ir jaunimą mąstyti, gebėti komunikuoti matematine kalba, kūrybiškai pažiūrėti į matematikos dalyką. Smagi, žaidimo forma paremta mokymo sistema, nejučiomis įtrauks vaikus ir jaunimą į ugdymo procesą, skatinantį mokytis ir tobulėti.


Vaikų pažangos skatinimas, vertinimas ir įsivertinimas

Programos dalyviai kiekvieno užsiėmimo pabaigoje kartu su vadovu aptars ką jau žino ir ką dar norėtų sužinoti. Ugdytiniai bus  motyvuojami padėkos raštais bei galimybėmis dalyvauti įvairiuose parodose kartu su sukurtais įvairiais matematiniais modeliais.


Lankančiųjų amžius: 8–18 m.

Tvarkaraščius ir vykdymo vietas rasite pagal paiešką nuorodoje https://www.emokykla.lt/neformalus/edukacija/programos-mokiniams/vilniaus-miesto-savivaldybe/461