Mano pirmasis anglų kalbos nuotykis (My First English Adventure)


Programa galiojo iki: 2021-08-31
Veiklos tipas: Būrelis
Veiklos sritis ir rūšis: Kalbos
Telefonas: +370 6 7439074
Programa akredituota

Programa skirta pirmų klasių (6-8 metų amžiaus vaikams) siekiant suformuoti pagrindinius kalbų mokymosi įgūdžius, lemiančius tolesnio kalbų mokymosi sėkmingumą. Šioje programoje anglų kalbos mokymas vyksta įvairių žaidimų, bendravimo ir pasaulio pažinimo metu. Mokymosi procese keliami mokymosi tikslai ir tokie tikslai kaip bendrosios fizinės vaiko raidos skatinimas, pozityvios mokymo patirties kūrimas, bei tolerancijos ugdymas. Parenkami vaiko domėjimąsi mokymosi procesu stiprinantys, mokymosi motyvaciją, atsakomybę skatinantys ugdymo metodai, temos, priemonės; siekiama, kad mokiniai patirtų malonumą, pažinimo ir atradimo džiaugsmą. Programos pabaigoje vaikai suvoks anglų kalbą kaip sociokultūrinės tikrovės dalį bei susiformuos pagrindus tolesniam kalbos mokymuisi.


Vaikų pažangos skatinimas, vertinimas ir įsivertinimas

Vaikų pažangos vertinimas vyks neformaliai naudojant lipdukus bei antspaudukus (jų reikšmė bus paaiškinta vaikams bei tėveliams). Mokymosi procesas turi būti džiaugsmingas ir leisti kiekvienam vaikui individualiai pasiekti sėkmę, tad mokiniai bus skatinami įsivertint bei pamatuoti savo pažangą įvairiais būdais, kurie skatins jų motyvaciją bei norą mokytis. Tėvai bus informuojami apie vaikų pasiekimus žodžiu, parodant vaikų darbus bei aptariant jų pasiekimus ir pažangą. Programos pabaigoje vaikai bus apdovanoti diplomais.


Lankančiųjų amžius: 6–8 m.

Tvarkaraščius ir vykdymo vietas rasite pagal paiešką nuorodoje https://www.emokykla.lt/neformalus/edukacija/programos-mokiniams/vilniaus-miesto-savivaldybe/461